Menu

ПОКАНИ ЗА ОФЕРТИ
No: 6
05.04.2019
„Ремонт сграда на БПС – нова хидроизолация, смяна на дограма, боядисване във ВЕЦ Студен кладенец“
КОНТАКТИ:
FAX: 032954046
Димитър Димитров, Експерт, капитално строителство
0884521215
029609125
ДОКУМЕНТИ:
КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ:
07.05.2019 г.