Menu

ПОКАНИ ЗА ОФЕРТИ
No: 36
09.08.2019
"Доставка на парцали и конци - за нуждите на Предприятие ВЕЦ"
КОНТАКТИ:
FAX: 032954046
инж. Диана Милева, Инженер, водни турбини
0884810903
032924453
Петя Вълканова, Експерт, обществени поръчки
0887696913
032904365
КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ:
20.08.2019 г.
No: 35
05.08.2019
Доставка на дърва за огрев за отоплителен сезон 2019/2020 в обособени позиции: Обособена позиция 1: Доставка на дърва за огрев за помпени станции на ВЕЦ Батак Обособена позиция 2: Доставка на дърва за огрев на ВЕЦ Видима
КОНТАКТИ:
FAX: 032954046
инж. Методи Балдев, Инженер, енергетик
0884322030
032924456
Петя Вълканова, Експерт, обществени поръчки
0887696913
032904365
КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ:
20.08.2019 г.
No: 32
31.07.2019
"Доставка на тензух - за нуждите на Предприятие "Водноелектрически централи"
КОНТАКТИ:
FAX: 032954046
инж. Диана Милева, Инженер, водни турбини
0884810903
032924453
Натали Василева, Експерт, Обществени портчки
0884170797
032904365
КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ:
30.08.2019 г.
ПРОМЯНА В СРОКА ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ:
№ АД - 356-1/16.08.2019 г.
Заповед №АД-356-1/16.08.2019 г.
30.08.2019 г.
No: 28
18.07.2019
"Доставка на 6 броя комбинирани датчици за пожароизвестителна инсталация (ПИИ) за ВЕЦ "Цанков Камък"
КОНТАКТИ:
FAX: 032954046
инж. Станислав Тинков, Инспектор, здраве и безопасност при работа
0885620180
032904379
Натали Василева, Експерт, Обществени портчки
0884170797
032904365
КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ:
30.08.2019 г.
ПРОМЯНА В СРОКА ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ:
№ АД - 313-1/13.08.2019 г.
Заповед №АД-313/13.08.2019 г.
30.08.2019 г.