Menu

ПОКАНИ ЗА ОФЕРТИ
No: 29
19.07.2019
ПАВЕЦ „ЧАИРА”: Измервания на реперната мрежа за следене вертикалните деформации
КОНТАКТИ:
FAX: 032954046
инж. Иван Николов, Инженер, хидроенергийно строителство
0886408306
029609144
Матилда Тянкова, Експерт, обществени поръчки
0886559393
032904370
КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ:
01.08.2019 г.
No: 28
18.07.2019
"Доставка на 6 броя комбинирани датчици за пожароизвестителна инсталация (ПИИ) за ВЕЦ "Цанков Камък"
КОНТАКТИ:
FAX: 032954046
инж. Станислав Тинков, Инспектор, здраве и безопасност при работа
0885620180
032904379
Натали Василева, Експерт, Обществени портчки
0884170797
032904365
КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ:
09.08.2019 г.
No: 26
17.07.2019
ВЕЦ "Устово" - Възстановяване на нивомерене във водна камера” - доставка
КОНТАКТИ:
FAX: 032954046
инж. Иван Младенов, Инженер, автоматизация
0886212013
032924471
КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ:
16.08.2019 г.
No: 25
17.07.2019
ВЕЦ „Устово” - Ремонт на управление на аварийния савак на напорен тръбопровод – доставка
КОНТАКТИ:
FAX: 032954046
инж. Иван Младенов, Инженер, автоматизация
0886212013
032924471
КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ:
16.08.2019 г.
No: 24
17.07.2019
Доставка на слаботокова техника във ВЕЦ "Кричим" по възникнало застрахователно събитие
КОНТАКТИ:
FAX: 032954046
Павел Павлов, Техник, поддръжка на компютърни мрежи
0882306815
032904358
Петя Вълканова, Експерт, обществени поръчки
0887696913
032904365
КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ:
05.08.2019 г.
No: 23
16.07.2019
ВЕЦ „Бели Искър” - Саниране на портали и масички
КОНТАКТИ:
FAX: 032954046
Матилда Тянкова, Експерт, обществени поръчки
0886559393
032904370
КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ:
01.08.2019 г.
No: 22
16.07.2019
ВЕЦ „Тъжа“ – „Доставка и монтаж на разходомер“
КОНТАКТИ:
FAX: 032954046
Матилда Тянкова, Експерт, обществени поръчки
0886559393
032904370
инж. Румен Сертов, Инженер, водни турбини на измервателна техника
0888205390
032904398
КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ:
26.07.2019 г.
No: 21
16.07.2019
„Доставка на мрежови устройства, кабели и консумативи за ремонт на компютърни и телефонни мрежи” в обособени позиции: Обособена позиция 1: „БУ София – „Доставка на мрежови устройства, кабели и консумативи за ремонт на компютърни и телефонни мрежи”; Обособена позиция 2: „Мрежови устройства, кабели и консумативи на компютърни и телефонни мрежи – доставка”.
КОНТАКТИ:
FAX: 032954046
Матилда Тянкова, Експерт, обществени поръчки
0886559393
032904370
инж. Стефана Николова, Инженер, телекомуникации
0887433387
032904374
КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ:
25.07.2019 г.
No: 20
16.07.2019
„Доставка на аудио-визуално оборудване за изнасяне на презентации и обучения за нуждите на учебен център“
КОНТАКТИ:
FAX: 032954046
Петко Щерев, Техник, поддръжка на компютърни мрежи, СОТ, видеонаблюдение и охранителни системи
0882240167
032904358
КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ:
26.07.2019 г.
No: 19
12.07.2019
„ВЕЦ „Ивайловград“ – Доставка на два комплекта бътерфлай клапи с електрически задвижки за попълване на авариен резерв“
КОНТАКТИ:
FAX: 032954046
инж. Даниел Димов, Инженер, водни турбини
0898691726
032904352
Натали Василева, Експерт, Обществени портчки
0884170797
032904365
ДОКУМЕНТИ:
КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ:
29.07.2019 г.
No: 18
12.07.2019
„Доставка на съдове за съхранение на отпадъци и помощни материали“
КОНТАКТИ:
FAX: 032954046
инж. Александър Пелев, Инженер, водни турбини
0889175920
029609139
Натали Василева, Експерт, Обществени портчки
0884170797
032904365
ДОКУМЕНТИ:
КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ:
02.08.2019 г.
No: 17
12.07.2019
"Доставка на инвертор за командна зала за резервиране на захранването на операторски станции, ВЕЦ "Пещера"
КОНТАКТИ:
FAX: 032954046
инж. Иван Младенов, Инженер, автоматизация
0886212013
032924471
Петя Вълканова, Експерт, обществени поръчки
0887696913
032904365
ДОКУМЕНТИ:
КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ:
05.08.2019 г.
No: 13
03.07.2019
"Доставка на струйни релета за охлаждаща вода" на ВЕЦ "Момина Клисура"
КОНТАКТИ:
FAX: 032954046
инж. Тошко Марков, Инженер, водни турбини
0887661836
029609147
Натали Василева, Експерт, Обществени портчки
0884170797
032904365
ДОКУМЕНТИ:
КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ:
30.07.2019 г.