Menu

ПОКАНИ ЗА ОФЕРТИ
No: 66
11.11.2019
Покана за участие в пазарна консултация за: ВЕЦ Алеко - "Противофилтрационни мероприятия в изтичало на ВЕЦ и ниските етажи на централата"
КОНТАКТИ:
FAX: 032954046
Димитър Димитров, Експерт, капитално строителство
0884521215
029609125
КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ:
19.11.2019 г.
No: 65
07.11.2019
Покана за участие в пазарна консултация за: ВЕЦ "Тешел“ – „Обезопасяване на скални маси над ОРУ – инженерно технически мерки за защита на ОРУ от падащи скални маси и за укрепване и обезопасяване на скалния масив- предпроектна разработка“
КОНТАКТИ:
FAX: 032954046
Димитър Димитров, Експерт, капитално строителство
0884521215
029609125
инж. Марин Христов, Инженер, инвеститорски контрол
0886233886
029609132
КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ:
15.11.2019 г.
No: 64
06.11.2019
"Доставка на светлинно - звукови сирени"
КОНТАКТИ:
FAX: 032954046
Димитър Неделчев, Инженер, автоматизация
0877071091
032924472
Натали Василева, Експерт, Обществени портчки
0884170797
032904365
КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ:
20.11.2019 г.
No: 63
05.11.2019
ВЕЦ „Сестримо“ – „Спирателен кран Ду400, Рн10 - доставка на два броя“
КОНТАКТИ:
FAX: 032954046
Матилда Тянкова, Експерт, обществени поръчки
0886559393
032904370
инж. Диана Милева, Инженер, водни турбини
0884810903
032924453
КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ:
20.11.2019 г.
No: 62
05.11.2019
"Проверка и ремонт на газанализатори - 21 броя"
КОНТАКТИ:
FAX: 032954046
инж. Йордан Попов, Инженер, техническа безопасност
0888906143
032904379
Петър Тодоров, Експрет, обществени поръчки
0886848054
032904388
КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ:
15.11.2019 г.
No: 61
04.11.2019
Покана за участие в пазарна консултация за: ВЕЦ „Въча 1“- „Ремонт на покривна конструкция на машинна зала“
КОНТАКТИ:
FAX: 032954046
инж. Марин Христов, Инженер, инвеститорски контрол
0886233886
029609132
КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ:
12.11.2019 г.
No: 60
04.11.2019
Покана за участие в пазарна консултация за: ВЕЦ „Въча 1“ - Защита на подпокривна конструкция от пожар
КОНТАКТИ:
FAX: 032954046
инж. Марин Христов, Инженер, инвеститорски контрол
0886233886
029609132
КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ:
12.11.2019 г.
No: 58
01.11.2019
“Изготвяне и съгласуване на Документация за временна организация на движение и становище от ОПП – СДВР за обект „Изграждане на ново сградно водопроводно отклонение за обект: ВЕЦ „Бояна“
КОНТАКТИ:
FAX: 032954046
инж. Диана Георгиева, Инженер, хидроенергийно строителство
0885695144
029609176
Натали Василева, Експерт, Обществени портчки
0884170797
032904365
КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ:
19.11.2019 г.