Menu

ПОКАНИ ЗА ОФЕРТИ
No: 160
07.08.2020
"Доставка на търкалящи лагери за нуждите на Предприятие ВЕЦ"
КОНТАКТИ:
FAX: 032954046
инж. Тошко Марков, Инженер, водни турбини
0887661836
029609147
инж. Георги Янев, Експерт, обществени поръчки
0886415842
032924486
КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ:
21.08.2020 г.
No: 159
05.08.2020
„Доставка на материали за почистване на части и детайли при извършване ремонти на основни и спомагателни съоръжения в Предприятие „Водноелектрически централи“ в обособени позиции за двугодишна доставка“: Обособена позиция № 1 – „Доставка на газ за осветление”; Обособена позиция № 2 – „Доставка на спирт за горене”; Обособена позиция № 3 – „Доставка на спирт технически”; Обособена позиция № 4 - „Доставка на обезмаслител“; Обособена позиция № 5 - „Доставка на етилов алкохол абсолютен, ЧЗА“.
КОНТАКТИ:
FAX: 032954046
Матилда Тянкова, Експерт, обществени поръчки
0886559393
032904370
инж. Александър Пелев, Инженер, водни турбини
0889175920
029609139
КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ:
21.08.2020 г.