Menu

ПОКАНИ ЗА ОФЕРТИ
No: 81
20.02.2020
"Закупуване на три броя проходни токови трансформатори за шинен път ХГ4, ПАВЕЦ "Белмекен"
КОНТАКТИ:
FAX: 032954046
инж. Желязко Караиванов, Инженер, производство от ВЕЦ
0885738094
032904342
Петър Тодоров, Експрет, обществени поръчки
0886848054
032904388
ДОКУМЕНТИ:
КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ:
04.03.2020 г.