Menu

ПОКАНИ ЗА ОФЕРТИ
No: 52
11.10.2019
"Доставка на резервни части за възбудителни системи" в 4 обособени позиции
КОНТАКТИ:
FAX: 032954046
инж. Георги Черганов, Инженер, автоматизация - ръководител група
0885030366
032924443
КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ:
08.11.2019 г.
No: 51
10.10.2019
„Техническо обслужване и ремонт на дебитомерни уредби в обособени позиции”: Обособена позиция 1: „Последваща метрологична проверка на 3 бр. ултразвукови разходомери марка „Prosonic Flow 91W“ монтирани във ВЕЦ „Въча 1“ и ВЕЦ „Левски“; Обособена позиция 2: „Последваща метрологична проверка на 1 бр. водомерно устройство, тип „Беласица“, монтирано в пътен тунел Лясково.
КОНТАКТИ:
FAX: 032954046
инж. Ирина Хворева, Инженер, хидролог
0889175649
032924489
КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ:
21.10.2019 г.
No: 50
10.10.2019
ВЕЦ „Кричим“ - Ремонт на помпа за техническо водоснабдяване (ПТВ)
КОНТАКТИ:
FAX: 032954046
инж. Марин Маринов, Инженер, енергетик
0888902706
032904353
КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ:
18.10.2019 г.
No: 46
25.09.2019
"Реконструкция на съществуващата хидроавтоматика към сферичен шибър на ХГ-1 във ВЕЦ "Мала църква".
КОНТАКТИ:
FAX: 032954046
Матилда Тянкова, Експерт, обществени поръчки
0886559393
032904370
инж. Васил Василев, Инженер, водни турбини
0885350772
029609149
ДОКУМЕНТИ:
КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ:
18.10.2019 г.
No: 41
02.09.2019
"Ревизия на трансформатори 20/6.3 kV във ВЕЦ "Луковит"
КОНТАКТИ:
FAX: 032954046
инж. Марин Маринов, Инженер, енергетик
0888902706
032904353
Натали Василева, Експерт, Обществени портчки
0884170797
032904365
КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ:
21.10.2019 г.
ПРОМЯНА В СРОКА ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ:
№ АД - 405-2/11.10.2019 г.
Заповед №АД-405-1/02.09.2019 г.
21.10.2019 г.