Menu

АРХИВ ПОКАНИ ЗА ОФЕРТИ
No: 1
05.02.2019
„Доставка на стоманено въже за позициониране на бързо падащи саваци (БПС) за ХГ-1, 2, 3 и 4 във ВЕЦ „Кърджали”
КОНТАКТИ:
FAX: 032954046
инж. Цветалин Цветанов, Ръководител, отдел
0884699306
032924446
ДОКУМЕНТИ:
КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ:
14.02.2019 г.
ПРОМЯНА В СРОКА ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ:
№ АД - 35-1/11.02.2019 г.
Получаване на оферти
14.02.2019 г.