Menu

АРХИВ ПОКАНИ ЗА ОФЕРТИ
No: 6
05.04.2019
„Ремонт сграда на БПС – нова хидроизолация, смяна на дограма, боядисване във ВЕЦ Студен кладенец“
КОНТАКТИ:
FAX: 032954046
Димитър Димитров, Експерт, капитално строителство
0884521215
029609125
КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ:
07.05.2019 г.
No: 5
02.04.2019
„Доставка на резервни части за КРУ 20 kV за присъединяване на МВЕЦ към мрежа 20кV“
КОНТАКТИ:
FAX: 032954046
инж. Методи Балдев, Инженер, енергетик
0884322030
032924456
КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ:
11.04.2019 г.
No: 4
26.03.2019
„Услуги по калибриране в обособени позиции”: Обособена позиция № 1 – „Kалибриране на механичен секундомер от акредитиранa лаборатория по EN ISO/IEC 17025 или еквивалентнo/и”; Обособена позиция № 2 – „Kалибриране на електронна везна от акредитиранa лаборатория по EN ISO/IEC 17025” или еквивалентнo/и”; Обособена позиция № 3 – „Kалибриране на мегаомметър от акредитиранa лаборатория по EN ISO/IEC 17025 или еквивалентнo/и”; Обособена позиция № 4 – „Kалибриране на измерител на заземление от акредитиранa лаборатория по EN ISO/IEC 17025 или еквивалентнo/и”; Обособена позиция № 5 – „Kалибриране на микроомметър от акредитиранa лаборатория по EN ISO/IEC 17025 или еквивалентнo/и”; Обособена позиция № 6 – „Kалибриране на измерител на токови трансформатори от акредитиранa лаборатория по EN ISO/IEC 17025 или еквивалентнo/и”; Обособена позиция № 7 – „Kалибриране на уред за измерване на температура и влажност на въздуха от акредитиранa лаборатория по EN ISO/IEC 17025 или еквивалентнo/и”; Обособена позиция № 8 – „Kалибриране на дигитален хронометър от акредитиранa лаборатория по EN ISO/IEC 17025 или еквивалентнo/и”; Обособена позиция № 9 – „Kалибриране на амперклещи от акредитиранa лаборатория по EN ISO/IEC 17025 или еквивалентнo/и”.
КОНТАКТИ:
FAX: 032954046
Габриела Борисова, Ръководител, отдел
0889075191
029609178
инж. Анатолий Димитров, Ръководител, Централна лаборатория
0887875541
032924401
КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ:
05.04.2019 г.
No: 3
22.03.2019
„Доставка на консумативи за безразрушителен контрол за нуждите на Органа за контрол „Контрол по дефектоскопия” от вида „С”
КОНТАКТИ:
FAX: 032954046
инж. Йордан Колев, Ръководител, орган за контрол
0888280430
032924422
КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ:
02.04.2019 г.
No: 2
13.03.2019
„Услуга за изпитване за функционална годност на апаратура за безразрушителен контрол за дейността на Органа за контрол „Контрол по дефектоскопия“ от вида „С”
КОНТАКТИ:
FAX: 032954046
инж. Йордан Колев, Ръководител, орган за контрол
0888280430
032924422
КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ:
21.03.2019 г.
No: 1
05.02.2019
„Доставка на стоманено въже за позициониране на бързо падащи саваци (БПС) за ХГ-1, 2, 3 и 4 във ВЕЦ „Кърджали”
КОНТАКТИ:
FAX: 032954046
инж. Цветалин Цветанов, Ръководител, отдел
0884699306
032924446
ДОКУМЕНТИ:
КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ:
14.02.2019 г.
ПРОМЯНА В СРОКА ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ:
№ АД - 35-1/11.02.2019 г.
Получаване на оферти
14.02.2019 г.