Menu

АРХИВ ПОКАНИ ЗА ОФЕРТИ
No: 158
28.07.2020
"Доставка на захранващи трансформатори ниско напрежение /НН/ за нуждите на Предприятие ВЕЦ за срок от две години"
КОНТАКТИ:
FAX: 032954046
инж. Методи Балдев, Инженер, енергетик
0884322030
032924456
инж. Георги Янев, Експерт, обществени поръчки
0886415842
032924486
КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ:
07.08.2020 г.
No: 157
28.07.2020
Покана за пазарна консултация по обществена поръчка с предмет: "Проектиране, изработване, доставка и монтаж на въздушни кабелни трасета, доставка на материали за монтаж на силови кабели 6,3 kV и 20 kV във ВЕЦ "Въча-1"
КОНТАКТИ:
FAX: 032954046
инж. Желязко Караиванов, Инженер, производство от ВЕЦ
0885738094
032904342
инж. Георги Янев, Експерт, обществени поръчки
0886415842
032924486
КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ:
07.08.2020 г.
No: 156
24.07.2020
Покана за пазарна консултация по обществена поръчка с предмет: ПАВЕЦ "Чаира" - Доставка на мобилна помпа самозасмукваща за дренажна масла
КОНТАКТИ:
FAX: 032954046
инж. Диана Милева, Инженер, водни турбини
0884810903
032924453
Петя Вълканова, Експерт, обществени поръчки
0887696913
032904365
КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ:
31.07.2020 г.
No: 155
24.07.2020
Покана за пазарна консултация по обществена поръчка с предмет: ВЕЦ "Сестримо" - Мобилна самозасмукваща помпа за дренажни масла - доставка.
КОНТАКТИ:
FAX: 032954046
инж. Диана Милева, Инженер, водни турбини
0884810903
032924453
Петя Вълканова, Експерт, обществени поръчки
0887696913
032904365
КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ:
31.07.2020 г.
No: 154
24.07.2020
Покана за пазарна консултация по обществена поръчка с предмет: ВЕЦ "Алеко" - Потопяема помпа 1 бр. - доставка
КОНТАКТИ:
FAX: 032954046
инж. Диана Милева, Инженер, водни турбини
0884810903
032924453
Петя Вълканова, Експерт, обществени поръчки
0887696913
032904365
КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ:
31.07.2020 г.
No: 153
24.07.2020
Покана за пазарна консултация по обществена поръчка с предмет:ВЕЦ „Ивайловград“ - Доставка на 1 бр. потопяема дренажна помпа за авариен резерв
КОНТАКТИ:
FAX: 032954046
инж. Диана Милева, Инженер, водни турбини
0884810903
032924453
Петя Вълканова, Експерт, обществени поръчки
0887696913
032904365
КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ:
31.07.2020 г.
No: 152
24.07.2020
Покана за пазарна консултация по обществена поръчка с предмет: ВЕЦ "Момина клисура" – Водна помпа, предпазно-преливен клапан, манометър, арматура и свързващи елементи -доставка
КОНТАКТИ:
FAX: 032954046
инж. Диана Милева, Инженер, водни турбини
0884810903
032924453
Петя Вълканова, Експерт, обществени поръчки
0887696913
032904365
КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ:
31.07.2020 г.
No: 151
24.07.2020
Покана за пазарна консултация по обществена поръчка с предмет: „Доставка на помпи за турбинно, трансформаторно и мръсно масло“
КОНТАКТИ:
FAX: 032954046
инж. Александър Пелев, Инженер, водни турбини
0889175920
029609139
Натали Василева, Експерт, Обществени портчки
0884170797
032904365
КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ:
31.07.2020 г.
No: 150
24.07.2020
Покана за пазарна консултация по обществена поръчка с предмет:ВЕЦ „Въча 1“ - Автоматизиране на смазочната система на ГГЛ и ДГЛ на ХГ-3 и ХГ-4 – доставка на зъбна помпа (два броя) за турбинни масла с вграден електродвигател
КОНТАКТИ:
FAX: 032954046
инж. Георги Черганов, Инженер, автоматизация - ръководител група
0885030366
032924443
Натали Василева, Експерт, Обществени портчки
0884170797
032904365
КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ:
31.07.2020 г.
No: 149
22.07.2020
„Доставка на дърва за огрев за отоплителен сезон 2020/2021 г.“ в обособени позиции: Обособена позиция 1 – „Доставка на дърва за огрев за помпени станции на ВЕЦ „Батак”; Обособена позиция 2 – „Доставка на дърва за огрев на ВЕЦ „Видима“
КОНТАКТИ:
FAX: 032954046
Матилда Тянкова, Експерт, обществени поръчки
0886559393
032904370
инж. Методи Балдев, Инженер, енергетик
0884322030
032924456
КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ:
07.08.2020 г.
ПРОМЯНА В СРОКА ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ:
АД - 401-1/03.08.2020 г.
Подаване на оферти
07.08.2020 г.
No: 148
20.07.2020
ПАВЕЦ „Чаира“ и ВЕЦ „Въча 1“ - Доставка на температурни датчици за рехабилитация в обособени позиции
КОНТАКТИ:
FAX: 032954046
Натали Василева, Експерт, Обществени портчки
0884170797
032904365
КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ:
06.08.2020 г.
No: 147
20.07.2020
"Почистване на просеки на ВЕЛ 20kV извод "Белмекен" и извод "Язовирна стена"
КОНТАКТИ:
FAX: 032954046
инж. Методи Балдев, Инженер, енергетик
0884322030
032924456
Петър Тодоров, Експрет, обществени поръчки
0886848054
032904388
КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ:
07.08.2020 г.
No: 146
20.07.2020
Покана за участие в пазарна консултация по поръчка с предмет:Доставка на телевизионни приемници за ПБ „Цигов Чарк“
КОНТАКТИ:
FAX: 032954046
Иван Димов, Техник, поддръжка на сгради
0888122928
032904385
КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ:
24.07.2020 г.
No: 145
20.07.2020
Покана за участие в пазарна консултация по поръчка с предмет:„Доставка и монтаж на кафе машина за нуждите на Предприятие ВЕЦ“
КОНТАКТИ:
FAX: 032954046
Иван Димов, Техник, поддръжка на сгради
0888122928
032904385
КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ:
24.07.2020 г.
No: 144
20.07.2020
Покана за участие в пазарна консултация за поръчка с предмет:ВЕЦ „Кърджали“ – Кухненско обзавеждане и доставка на ел. домакински уреди, артикули за кухненско обзавеждане, доставка на материали за санитарни помещения в обособени позиции
КОНТАКТИ:
FAX: 032954046
Иван Димов, Техник, поддръжка на сгради
0888122928
032904385
КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ:
24.07.2020 г.
No: 143
17.07.2020
Покана за участие в пазарна консултация за поръчка с предмет: „Презаливане на плъзгащи лагери, сегменти и салникови уплътнения в обособени позиции“: Обособена позиция № 1: ВЕЦ „Тъжа” – Презаливане на плъзгащи лагери и салникови уплътнения“; Обособена позиция № 2: ВЕЦ „Троян-1” – Презаливане на генераторни лагери на ХГ-1”; Обособена позиция № 3: ПАВЕЦ „Орфей” – Презаливане на сегмент на направляващ лагер”.
КОНТАКТИ:
FAX: 032954046
Матилда Тянкова, Експерт, обществени поръчки
0886559393
032904370
инж. Тошко Марков, Инженер, водни турбини
0887661836
029609147
инж. Васил Василев, Инженер, водни турбини
0885350772
029609149
инж. Даниел Димов, Инженер, водни турбини
0898691726
032904352
КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ:
24.07.2020 г.
No: 142
15.07.2020
Покана за пазарна консултация по обществена поръчка с предмет: „ВЕЦ "Пещера" - Нови въздухоохладители за охладителна система на генераторите на ХГ-1, ХГ-2, ХГ-3, ХГ-4 и ХГ-5 - проектиране, доставка“
КОНТАКТИ:
FAX: 032954046
инж. Даниел Димов, Инженер, водни турбини
0898691726
032904352
Петя Вълканова, Експерт, обществени поръчки
0887696913
032904365
КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ:
22.07.2020 г.
No: 141
15.07.2020
Покана за пазарна консултация по обществена поръчка с предмет: ВЕЦ "Батак" - Въздухоохладители за ХГ-3 и ХГ-4 - доставка
КОНТАКТИ:
FAX: 032954046
инж. Даниел Димов, Инженер, водни турбини
0898691726
032904352
Петя Вълканова, Експерт, обществени поръчки
0887696913
032904365
КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ:
22.07.2020 г.
No: 140
15.07.2020
Пазарна консултация за обществена поръчка с предмет: ВЕЦ "Пещера" Маслоохладители /комплект/ за смазваща система на лагерите на ХГ-1,ХГ-2,ХГ-3,ХГ-4 и ХГ-5
КОНТАКТИ:
FAX: 032954046
инж. Даниел Димов, Инженер, водни турбини
0898691726
032904352
Петя Вълканова, Експерт, обществени поръчки
0887696913
032904365
КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ:
22.07.2020 г.
No: 139
15.07.2020
Покана за пазарна консултация по обществена поръчка с предмет: ВЕЦ "Алеко"- Маслоохладители за турбинни лагери на ХГ-1,2 и 3 - доставка на 2 ( два ) броя ( комплект)
КОНТАКТИ:
FAX: 032954046
инж. Даниел Димов, Инженер, водни турбини
0898691726
032904352
Петя Вълканова, Експерт, обществени поръчки
0887696913
032904365
КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ:
22.07.2020 г.
No: 138
10.07.2020
Покана за участие в пазарна консултация по поръчка с предмет: Двугодишна доставка на инертни материали /кварцов пясък/ в обособени позиции за база управление Пловдив, Предприятие ВЕЦ
КОНТАКТИ:
FAX: 032954046
Стефан Христов, Оператор, главно електротабло
0888103753
036166930
Стефан Христов, Оператор, главно електротабло
0888103753
036166969
КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ:
16.07.2020 г.
No: 137
09.07.2020
„Доставка на късосъединителен прекъсвач 12/2000/25 за Каскада „Арда”
КОНТАКТИ:
FAX: 032954046
Матилда Тянкова, Експерт, обществени поръчки
0886559393
032904370
инж. Желязко Караиванов, Инженер, производство от ВЕЦ
0885738094
032904342
КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ:
23.07.2020 г.
No: 136
09.07.2020
Покана за пазарна консултация по обществена поръчка с предмет: ВЕЦ „Момина клисура“ – Подмяна на гъвкави медни компенсаторни връзки за изводи на генератор № 1“
КОНТАКТИ:
FAX: 032954046
инж. Вилислав Начев, Инженер, енергетик
0886408244
029609182
Натали Василева, Експерт, Обществени портчки
0884170797
032904365
КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ:
15.07.2020 г.
No: 135
09.07.2020
Покана за участие в пазарна консултация по поръчка с предмет: Доставка и подмяна на дограма в командна зала на ВЕЦ Въча1
КОНТАКТИ:
FAX: 032954046
КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ:
21.07.2020 г.
No: 134
08.07.2020
"Доставка на помпа-вакуум и вентил спирателен за фреон за климатици"
КОНТАКТИ:
FAX: 032954046
инж. Георги Янев, Експерт, обществени поръчки
0886415842
032924486
КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ:
31.07.2020 г.
ПРОМЯНА В СРОКА ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ:
№ АД-373-1/20.07.2020 г.
Няма получени оферти
31.07.2020 г.
No: 133
08.07.2020
Покана за участи в пазарна консултация по поръчка с предмет: Доставка на полимерни антифрикционни самомажещи заготовки за нуждите на ПВЕЦ
КОНТАКТИ:
FAX: 032954046
инж. Симеон Симеонов, Инженер, водни турбини
0887354739
032904313
Петър Тодоров, Експрет, обществени поръчки
0886848054
032904388
КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ:
16.07.2020 г.
No: 131
30.06.2020
Покана за пазарна консултация по обществена поръчка с предмет: „Доставка на 63 броя вентилатори за охладителна система на силови трансформатори - СТ-2 на ВЕЦ „Сестримо“ и СТ-2 на ПАВЕЦ „Белмекен“
КОНТАКТИ:
FAX: 032954046
инж. Невена Младенова, Инженер, енергетик
0883418086
029609173
Натали Василева, Експерт, Обществени портчки
0884170797
032904365
КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ:
02.07.2020 г.
No: 130
29.06.2020
Покана за участие в пазарна консултация за поръчка с предмет: ПАВЕЦ Чаира - Изпитвания на анкери за контрол на корозията
КОНТАКТИ:
FAX: 032954046
Атанас Попов, Техник, поддръжка на сгради
0885051259
029609122
КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ:
08.07.2020 г.
No: 129
25.06.2020
ВЕЦ "Студен кладенец" - Устройство за дистанционно управление на портални врати - доставка
КОНТАКТИ:
FAX: 032954046
инж. Нели Атанасова-Шапкарова, Инженер, инвеститорски контрол
0889284374
032904328
Матилда Тянкова, Експерт, обществени поръчки
0886559393
032904370
КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ:
24.07.2020 г.
ПРОМЯНА В СРОКА ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ:
.
Подаване на индикативни предложения
24.07.2020 г.
No: 128
17.06.2020
Покана за участие в пазарна консултация за поръчка с предмет: "Услуги по ремонт на синхронни генератори, собственост на Предприятие ВЕЦ"
КОНТАКТИ:
FAX: 032954046
инж. Невена Младенова, Инженер, енергетик
0883418086
029609173
инж. Георги Янев, Експерт, обществени поръчки
0886415842
032924486
КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ:
03.07.2020 г.
ПРОМЯНА В СРОКА ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ:
-
Изготвяне на по-конкретни предложения
03.07.2020 г.
No: 127
17.06.2020
Покана за участие в пазарна консултация за поръчка с предмет: “Доставка на мобилен неръждаем съд с вместимост 5м3 за обработка на масла – ВЕЦ „Сестримо“ по приложен чертеж”
КОНТАКТИ:
FAX: 032954046
инж. Александър Пелев, Инженер, водни турбини
0889175920
029609139
КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ:
10.07.2020 г.
No: 126
15.06.2020
Покана за участие в пазарна консултация за поръчка с предмет: БУ Пловдив - Ремонт покрив сграда "Ремонтно-механичен цех"
КОНТАКТИ:
FAX: 032954046
инж. Нели Атанасова-Шапкарова, Инженер, инвеститорски контрол
0889284374
032904328
Петър Тодоров, Експрет, обществени поръчки
0886848054
032904388
КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ:
23.06.2020 г.
No: 125
12.06.2020
Покана за участие в пазарна консултация за поръчка с предмет: „Доставка на челен товарач“
КОНТАКТИ:
FAX: 032954046
Матилда Тянкова, Експерт, обществени поръчки
0886559393
032904370
Стефан Христов, Оператор, главно електротабло
0888103753
036166930
Стефан Христов, Оператор, главно електротабло
0888103753
036166969
КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ:
19.06.2020 г.
No: 124
12.06.2020
Покана за участие в пазарна консултация за поръчка с предмет: ВЕЦ „Видима“ – Подмяна на въздушна линия 0,4kV за захранване на силовата и осветителната инсталация на водохващане „Лява Видима с такава от изолиран усукан алуминиев проводник“
КОНТАКТИ:
FAX: 032954046
инж. Вилислав Начев, Инженер, енергетик
0886408244
029609182
Петър Тодоров, Експрет, обществени поръчки
0886848054
032904388
КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ:
22.06.2020 г.
No: 123
12.06.2020
Покана за участие в пазарна консултация за "БУ Пловдив - Доставка на мрежови устройства, кабели и консумативи за ремонт на компютърни и телефонни мрежи”
КОНТАКТИ:
FAX: 032954046
Матилда Тянкова, Експерт, обществени поръчки
0886559393
032904370
Павел Павлов, Техник, поддръжка на компютърни мрежи
0882306815
032904358
Петко Щерев, Техник, поддръжка на компютърни мрежи, СОТ, видеонаблюдение и охранителни системи
0882240167
032904358
КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ:
19.06.2020 г.
No: 122
10.06.2020
Извършване на последваща метрологична проверка на 4 бр. водомери
КОНТАКТИ:
FAX: 032954046
инж. Ирина Хворева, Инженер, хидролог
0889175649
032924489
Петър Тодоров, Експрет, обществени поръчки
0886848054
032904388
ДОКУМЕНТИ:
КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ:
03.07.2020 г.
ПРОМЯНА В СРОКА ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ:
АД-339-1/25.06.2020 г.
Получаване на оферти
03.07.2020 г.
No: 121
10.06.2020
"Калибриране на технически средства" в девет обособени позиции
КОНТАКТИ:
FAX: 032954046
инж. Анатолий Димитров, Ръководител, Централна лаборатория
0887875541
032924401
инж. Тодор Бъкличаров, Инженер, автоматизация
0882725644
032924436
Натали Василева, Експерт, Обществени портчки
0884170797
032904365
КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ:
19.06.2020 г.
No: 120
10.06.2020
Покана за пазарна консултация по обществена поръчка с предмет: "Доставка на еталон за ток и напрежение"
КОНТАКТИ:
FAX: 032954046
Петя Вълканова, Експерт, обществени поръчки
0887696913
032904365
Светлозар Шопов, Техник, механик на измервателна техника
0896632742
032904398
КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ:
19.06.2020 г.
No: 119
09.06.2020
"Доставка на телфери по 0,5t - 1 бр. ВЕЦ "Момина Клисура"
КОНТАКТИ:
FAX: 032954046
Петя Вълканова, Експерт, обществени поръчки
0887696913
032904365
ДОКУМЕНТИ:
КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ:
22.06.2020 г.
No: 118
04.06.2020
Покана за участие за пазарна консултация с предмет:ВЕЦ "Кричим" Технически паспорт - изготвяне
КОНТАКТИ:
FAX: 032954046
инж. Нели Атанасова-Шапкарова, Инженер, инвеститорски контрол
0889284374
032904328
Петър Тодоров, Експрет, обществени поръчки
0886848054
032904388
КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ:
16.06.2020 г.
No: 117
04.06.2020
Покана за участие за пазарна консултация с предмет:ПАВЕЦ "Чаира" - Прекъсвачи 420 kV за изводи "Алабак" и "Крива река" - 2 бр. - доставка
КОНТАКТИ:
FAX: 032954046
инж. Желязко Караиванов, Инженер, производство от ВЕЦ
0885738094
032904342
Петър Тодоров, Експрет, обществени поръчки
0886848054
032904388
КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ:
16.06.2020 г.
No: 116
04.06.2020
Покана за участие в пазарна консултация за: ПАВЕЦ „ЧАИРА“ - „Почистване просеки на ВЕЛ 20 kV извод „Белмекен“ и извод „Язовирна стена“
КОНТАКТИ:
FAX: 032954046
инж. Методи Балдев, Инженер, енергетик
0884322030
032924456
Петър Тодоров, Експрет, обществени поръчки
0886848054
032904388
КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ:
16.06.2020 г.
No: 115
04.06.2020
Доставка на охранителна кабинка (Пост №16), ВЕЦ "Момина клисура"
КОНТАКТИ:
FAX: 032954046
инж. Диана Георгиева, Инженер, хидроенергийно строителство
0885695144
029609176
КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ:
12.06.2020 г.
No: 114
03.06.2020
Покана за пазарна консултация за обществена поръчка с предмет: "Двугодишна доставка на смоли, силикони и лепила за нуждите на Предприятие „Водноелектрически централи”
КОНТАКТИ:
FAX: 032954046
инж. Нели Атанасова-Шапкарова, Инженер, инвеститорски контрол
0889284374
032904328
КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ:
10.06.2020 г.
No: 113
03.06.2020
покана за пазарна консултация за обществена поръчка с предмет: "Доставка на крепежи, тел и ламарини за нуждите на Предприятие „Водноелектрически централи”
КОНТАКТИ:
FAX: 032954046
инж. Нели Атанасова-Шапкарова, Инженер, инвеститорски контрол
0889284374
032904328
КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ:
10.06.2020 г.
No: 112
03.06.2020
Покана за участие в пазарна консултация за „Двугодишна доставка на ВиК материали и аксесоари за нуждите на Предприятие „Водноелектрически централи”
КОНТАКТИ:
FAX: 032954046
инж. Нели Атанасова-Шапкарова, Инженер, инвеститорски контрол
0889284374
032904328
Матилда Тянкова, Експерт, обществени поръчки
0886559393
032904370
КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ:
26.06.2020 г.
ПРОМЯНА В СРОКА ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ:
.
Подаване на индикативни предложения
26.06.2020 г.
No: 111
02.06.2020
Покана за пазарна консултация за обществена поръчка с предмет: "БУ Пловдив - Възстановяване сграда на отдел ПССН"
КОНТАКТИ:
FAX: 032954046
инж. Нели Атанасова-Шапкарова, Инженер, инвеститорски контрол
0889284374
032904328
КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ:
09.06.2020 г.
No: 110
02.06.2020
Покана за пазарна консултация за обществена поръчка с предмет: „Доставка на свредла и боркорони за нуждите на Предприятие „Водноелектрически централи”
КОНТАКТИ:
FAX: 032954046
КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ:
09.06.2020 г.
No: 109
20.05.2020
Покана за участие в пазарна консултация за „ВЕЦ „Момина клисура“ - Доставка на гайки от натягаща система „Суперболт” за ХГ1 и ХГ2“
КОНТАКТИ:
FAX: 032954046
Матилда Тянкова, Експерт, обществени поръчки
0886559393
032904370
инж. Диана Милева, Инженер, водни турбини
0884810903
032924453
КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ:
27.05.2020 г.
No: 108
18.05.2020
Покана за участие в пазарна консултация за „Доставка на късосъединителен прекъсвач 12/2000/25 за каскада „Арда”
КОНТАКТИ:
FAX: 032954046
Матилда Тянкова, Експерт, обществени поръчки
0886559393
032904370
инж. Желязко Караиванов, Инженер, производство от ВЕЦ
0885738094
032904342
КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ:
21.05.2020 г.
No: 107
12.05.2020
„Доставка на видеосървър за нуждите на Предприятие ВЕЦ“
КОНТАКТИ:
FAX: 032954046
Матилда Тянкова, Експерт, обществени поръчки
0886559393
032904370
Петко Щерев, Техник, поддръжка на компютърни мрежи, СОТ, видеонаблюдение и охранителни системи
0882240167
032904358
КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ:
27.05.2020 г.
No: 106
29.04.2020
„Ремонт покрив ниска част АСБ „Момина клисура“
КОНТАКТИ:
FAX: 032954046
Димитър Димитров, Експерт, капитално строителство
0884521215
029609125
КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ:
07.05.2020 г.
No: 105
29.04.2020
ВЕЦ „Алеко“ - „Противофилтрационни мероприятия в изтичало на ВЕЦ и ниските етажи на централата“
КОНТАКТИ:
FAX: 032954046
Димитър Димитров, Експерт, капитално строителство
0884521215
029609125
КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ:
07.05.2020 г.
No: 104
02.04.2020
„Доставка на силикагел”
КОНТАКТИ:
FAX: 032954046
Матилда Тянкова, Експерт, обществени поръчки
0886559393
032904370
инж. Александър Пелев, Инженер, водни турбини
0889175920
029609139
КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ:
20.05.2020 г.
ПРОМЯНА В СРОКА ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ:
№ АД - 203-2/13.05.2020 г.
Подаване на оферти
20.05.2020 г.
No: 103
01.04.2020
Покана за участие в пазарна консултация за „Доставка на челен товарач“
КОНТАКТИ:
FAX: 032954046
инж. Стефан Христосков, Инженер, хидроенергийно строителство
0888511679
032904317
Матилда Тянкова, Експерт, обществени поръчки
0886559393
032904370
КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ:
06.04.2020 г.
No: 102
26.03.2020
"Доставка на плашка М 64х4 и профил плътен Ø 65 mm за демонтажно – компенсаторна връзка за сферичен шибър на ХГ1, ВЕЦ „Момина Клисура“ в две обособени позиции“
КОНТАКТИ:
FAX: 032954046
инж. Любомир Стаменов, Инженер, водни турбини
0889399104
032904329
Натали Василева, Експерт, Обществени портчки
0884170797
032904365
КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ:
14.04.2020 г.
No: 101
25.03.2020
"Доставка на въжета – стоманени, гъвкави, въжета полустатични и сапани полиестерни и от стоманени въжета“ в три обособени позиции
КОНТАКТИ:
FAX: 032954046
Натали Василева, Експерт, Обществени портчки
0884170797
032904365
КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ:
14.04.2020 г.
No: 100
24.03.2020
Доставка на 15 броя носилки за пренасяне на пострадали през време на работа
КОНТАКТИ:
FAX: 032954046
инж. Илия Манолов, Инспектор, здраве и безопасност при работа
0889610377
032904397
Петър Тодоров, Експрет, обществени поръчки
0886848054
032904388
ДОКУМЕНТИ:
КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ:
14.04.2020 г.
ПРОМЯНА В СРОКА ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ:
АД-191-1/26.03.2020
създадено извънредни положение и заповед 259/25.03.2020
14.04.2020 г.
No: 99
23.03.2020
Покана за участие в пазарна консултация за: „Доставка на бутилки за пробовземане на минерални енергетични масла“
КОНТАКТИ:
FAX: 032954046
инж. Александър Пелев, Инженер, водни турбини
0889175920
029609139
КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ:
10.04.2020 г.
No: 98
18.03.2020
Закупуване на три броя токови трансформатори за шинен път ХГ4, ПАВЕЦ "Белмекен"
КОНТАКТИ:
FAX: 032954046
инж. Желязко Караиванов, Инженер, производство от ВЕЦ
0885738094
032904342
Петър Тодоров, Експрет, обществени поръчки
0886848054
032904388
КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ:
13.04.2020 г.
ПРОМЯНА В СРОКА ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ:
АД-181-1/27.03.2020
създадено извънредни положение и заповед 259/25.03.2020
13.04.2020 г.
No: 97
13.03.2020
„Доставка на материали за основен ремонт на „резервен“ сферичния шибър на ХГ-1 във ВЕЦ „Мала църква“ в обособени позиции“ Обособена позиция № 1: „Доставка на неръждаеми безшевни тръби“; Обособена позиция № 2: „Доставка на неръждаеми заготовки“; Обособена позиция № 3: „Доставка на самомажещи лагерни втулки“; Обособена позиция № 4: „Доставка на уплътнения“.
КОНТАКТИ:
FAX: 032954046
Матилда Тянкова, Експерт, обществени поръчки
0886559393
032904370
инж. Васил Василев, Инженер, водни турбини
0885350772
029609149
КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ:
16.04.2020 г.
ПРОМЯНА В СРОКА ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ:
АД - 172-1/27.03.2020 г.
Във връзка с извънредното положение, свързано с разпространението на COVID-19 и съгласно Заповед № ЗАП-259/25.03.2020 г. на ИД на НЕК ЕАД
16.04.2020 г.
No: 96
12.03.2020
„Услуга за изпитване за функционална годност на апаратура за безразрушителен контрол за дейността на Органа за контрол „Контрол по дефектоскопия“ от вида „С“
КОНТАКТИ:
FAX: 032954046
Матилда Тянкова, Експерт, обществени поръчки
0886559393
032904370
инж. Йордан Колев, Ръководител, орган за контрол
0888280430
032924422
КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ:
15.04.2020 г.
ПРОМЯНА В СРОКА ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ:
№ АД - 170-1/27.03.2020 г.
Във връзка с извънредното положение, свързано с разпространението на COVID-19 и съгласно Заповед № ЗАП-259/25.03.2020 г. на ИД на НЕК ЕАД
15.04.2020 г.
No: 95
12.03.2020
„Доставка на консумативи за безразрушителен контрол за нуждите на Органа за контрол „Контрол по дефектоскопия” от вида С”
КОНТАКТИ:
FAX: 032954046
Матилда Тянкова, Експерт, обществени поръчки
0886559393
032904370
инж. Йордан Колев, Ръководител, орган за контрол
0888280430
032924422
КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ:
15.04.2020 г.
ПРОМЯНА В СРОКА ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ:
№ АД - 169-1/30.03.2020 г.
Във връзка с извънредното положение, свързано с разпространението на COVID-19 и съгласно Заповед № ЗАП-259/25.03.2020 г. на ИД на НЕК ЕАД
15.04.2020 г.
No: 94
12.03.2020
„Доставка на акумулаторен ъглошлайф - 1 бр. за Орган за безразрушителен контрол от вид С”
КОНТАКТИ:
FAX: 032954046
Матилда Тянкова, Експерт, обществени поръчки
0886559393
032904370
инж. Йордан Колев, Ръководител, орган за контрол
0888280430
032924422
КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ:
15.04.2020 г.
ПРОМЯНА В СРОКА ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ:
№ АД - 171-1/30.03.2020 г.
Във връзка с извънредното положение, свързано с разпространението на COVID-19 и съгласно Заповед № ЗАП-259/25.03.2020 г. на ИД на НЕК ЕАД
15.04.2020 г.
No: 93
10.03.2020
„ВЕЦ „Пещера“ – доставка на електромери за трансформатори собствени нужди”
КОНТАКТИ:
FAX: 032954046
инж. Тодор Бъкличаров, Инженер, автоматизация
0882725644
032924436
инж. Георги Янев, Експерт, обществени поръчки
0886415842
032924486
КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ:
13.04.2020 г.
ПРОМЯНА В СРОКА ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ:
№ АД-162-1/26.03.2020 г.
Въведено извънредно положение и заповед № ЗАП-259/25.03.2020г. на ИД на НЕК ЕАД
13.04.2020 г.
No: 92
09.03.2020
“Доставка и монтаж на модулни пречиствателни станции за отпадъчни води (ПСОВ) в обособени позиции”
КОНТАКТИ:
FAX: 032954046
инж. Ирина Хворева, Инженер, хидролог
0889175649
032924489
КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ:
20.03.2020 г.
No: 91
05.03.2020
„Доставка на радиостанции и оптично оборудване за нуждите на Предприятие „Водноелектрически централи“ в обособени позиции
КОНТАКТИ:
FAX: 032954046
Матилда Тянкова, Експерт, обществени поръчки
0886559393
032904370
инж. Радко Узунов, Специалист, компютърни мрежи и системи
0887937781
032904358
КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ:
16.03.2020 г.
No: 90
05.03.2020
„Доставка на кабелни глави за нуждите на Предприятие „Водноелектрически централи”, за срок от две години
КОНТАКТИ:
FAX: 032954046
Матилда Тянкова, Експерт, обществени поръчки
0886559393
032904370
инж. Желязко Караиванов, Инженер, производство от ВЕЦ
0885738094
032904342
КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ:
12.03.2020 г.
No: 89
05.03.2020
Покана за участие в пазарна консултация за „Доставка на високоволтови предпазители за нуждите на Предприятие „Водноелектрически централи”, за срок от две години
КОНТАКТИ:
FAX: 032954046
Матилда Тянкова, Експерт, обществени поръчки
0886559393
032904370
инж. Желязко Караиванов, Инженер, производство от ВЕЦ
0885738094
032904342
КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ:
12.03.2020 г.
No: 88
28.02.2020
Покана за участие в пазарна консултация за: "Доставка на греси и смазки в две обособени позиции"
КОНТАКТИ:
FAX: 032954046
инж. Александър Пелев, Инженер, водни турбини
0889175920
029609139
КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ:
11.03.2020 г.
No: 87
27.02.2020
Покана за участие в пазарна консултация за „Двугодишна доставка на крепежи и крепежни материали за нуждите на Предприятие „Водноелектрически централи”
КОНТАКТИ:
FAX: 032954046
инж. Даниел Димов, Инженер, водни турбини
0898691726
032904352
КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ:
06.03.2020 г.
No: 86
27.02.2020
Покана за участие в пазарна консултация за "Двугодишна доставка на металорежещи инструменти и консумативи за нуждите на Предприятие ВЕЦ”
КОНТАКТИ:
FAX: 032954046
инж. Симеон Симеонов, Инженер, водни турбини
0887354739
032904313
инж. Георги Янев, Експерт, обществени поръчки
0886415842
032924486
КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ:
06.03.2020 г.
No: 85
26.02.2020
„Подмяна на прекъсвач на помпен агрегат 1 (ПА1) на помпена станция (ПС) „Тошков Чарк“ – доставка на аксесоари (включвателна бобина, изключвателна бобина, моторно управление и контролна платка)
КОНТАКТИ:
FAX: 032954046
Матилда Тянкова, Експерт, обществени поръчки
0886559393
032904370
инж. Красимир Недев, Зам.- ръководител, Централна лаборатория
0887869493
032924402
КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ:
10.03.2020 г.
No: 84
26.02.2020
Покана за участие в пазарна консултация за "Двугодишна доставка на уплътнения, ремъци и изолационни материали за нуждите на Предприятие „Водноелектрически централи”
КОНТАКТИ:
FAX: 032954046
инж. Даниел Димов, Инженер, водни турбини
0898691726
032904352
инж. Георги Янев, Експерт, обществени поръчки
0886415842
032924486
КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ:
06.03.2020 г.
No: 83
25.02.2020
Покана за участие в пазарна консултация за "Доставка и монтаж на охранителна кабинка (Пост №16), ВЕЦ Момина клисура"
КОНТАКТИ:
FAX: 032954046
инж. Диана Георгиева, Инженер, хидроенергийно строителство
0885695144
029609176
инж. Георги Янев, Експерт, обществени поръчки
0886415842
032924486
КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ:
04.03.2020 г.
No: 82
25.02.2020
Покана за участие в пазарна консултация за: "Доставка на масла за маслено стопанство на П ВЕЦ"
КОНТАКТИ:
FAX: 032954046
Жени Димова, Химик
0887525099
032904318
КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ:
02.03.2020 г.
No: 81
20.02.2020
"Закупуване на три броя проходни токови трансформатори за шинен път ХГ4, ПАВЕЦ "Белмекен"
КОНТАКТИ:
FAX: 032954046
инж. Желязко Караиванов, Инженер, производство от ВЕЦ
0885738094
032904342
Петър Тодоров, Експрет, обществени поръчки
0886848054
032904388
ДОКУМЕНТИ:
КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ:
04.03.2020 г.
No: 80
04.02.2020
„Доставка на пропорционален разпределител (серво клапан) за турбинни регулатори ВЕЦ „Алеко“
КОНТАКТИ:
FAX: 032954046
Матилда Тянкова, Експерт, обществени поръчки
0886559393
032904370
инж. Еню Тошев, Ръководител, лаборатория
0889111125
032904398
КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ:
18.02.2020 г.
No: 79
03.02.2020
Изработване на спирачни шайби - 2 броя, монтирани на КМ2Е с рег. № П3-ПУ-0154 и Q=250/32/5т в машинна зала на ВЕЦ "Сестримо"
КОНТАКТИ:
FAX: 032954046
Натали Василева, Експерт, Обществени портчки
0884170797
032904365
ДОКУМЕНТИ:
КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ:
20.02.2020 г.
ПРОМЯНА В СРОКА ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ:
АД-71-1/11.02.2020 г.
АД-71/03.02.2020 г.
20.02.2020 г.
No: 78
14.01.2020
Покана за участие в пазарна консултация за: „Доставка на електрически материали за нуждите на Предприятие "Водноелектрически централи"
КОНТАКТИ:
FAX: 032954046
инж. Красимир Недев, Зам.- ръководител, Централна лаборатория
0887869493
032924402
КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ:
29.01.2020 г.
No: 77
08.01.2020
"Техническо обслужване на маслоочистваща техника"
КОНТАКТИ:
FAX: 032954046
инж. Александър Пелев, Инженер, водни турбини
0889175920
029609139
Петър Тодоров, Експрет, обществени поръчки
0886848054
032904388
ДОКУМЕНТИ:
КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ:
21.01.2020 г.
No: 76
08.01.2020
Покана за участие в пазарна консултация за: "ВЕЦ "Мала Църква" Операторска станция - 1 брой - доставка на хардуер, софтуер и лицензи"
КОНТАКТИ:
FAX: 032954046
инж. Еню Тошев, Ръководител, лаборатория
0889111125
032904398
КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ:
13.01.2020 г.
No: 75
08.01.2020
Покана за участие в пазарна консултация за:„Доставка на филтри за маслоочистваща техника, регулатори на обороти и системи, в три обособени позиции”
КОНТАКТИ:
FAX: 032954046
инж. Александър Пелев, Инженер, водни турбини
0889175920
029609139
КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ:
24.01.2020 г.
No: 74
30.12.2019
"Доставка на 6 бр. комплекти уплътнения за хидравлични цилиндри тип DD-200.N77 за задвижване на игли 1 и 2 на ХГ1, ХГ2 и ХГ3"
КОНТАКТИ:
FAX: 032954046
Петър Тодоров, Експрет, обществени поръчки
0886848054
032904388
Светлозар Шопов, Техник, механик на измервателна техника
0896632742
032904398
КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ:
23.01.2020 г.
ПРОМЯНА В СРОКА ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ:
АД-667-1/15.01.2020 г.
Получаване на оферти
23.01.2020 г.
No: 73
11.12.2019
Покана за участие в пазарна консултация за: "Доставка на шест комплекта уплътнения за хидравлични цилиндри на ВЕЦ "Батак"
КОНТАКТИ:
FAX: 032954046
инж. Еню Тошев, Ръководител, лаборатория
0889111125
032904398
КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ:
17.12.2019 г.
No: 72
09.12.2019
Покана за участие в пазарна консултация за: ВЕЦ „Въча- 1“- въже за КМ2Е, монтиран в МЗ на ВЕЦ „Въча- 1“- (с радиоуправление), рег. № ПД-ПС-1788 и товароподемност: Q= 20/3,2т
КОНТАКТИ:
FAX: 032954046
КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ:
17.12.2019 г.
No: 71
04.12.2019
"Доставка на триони и чук" в обособени позиции: Обособена позиция 1: "Доставка на моторни триони - 2 броя"; Обособена позиция 2: "Доставка на електрически трион - 1 брой"; Обособена позиция 3: "Доставка на пневматичен чук (перфоратор) - 2 броя".
КОНТАКТИ:
FAX: 032954046
инж. Стефан Христосков, Инженер, хидроенергийно строителство
0888511679
032904317
Натали Василева, Експерт, Обществени портчки
0884170797
032904365
КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ:
11.12.2019 г.
No: 70
04.12.2019
Покана за участие в пазарна консултация за: " ПАВЕЦ „Белмекен“, проходни токови трансформатори - доставка "
КОНТАКТИ:
FAX: 032954046
инж. Желязко Караиванов, Инженер, производство от ВЕЦ
0885738094
032904342
КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ:
19.12.2019 г.
No: 69
27.11.2019
"ПАВЕЦ Чаира - рехабилитация на статор на Г/М - 4 - доставка на приспособления и материали в четири обособени позиции"
КОНТАКТИ:
FAX: 032954046
инж. Невена Младенова, Инженер, енергетик
0883418086
029609173
Петър Тодоров, Експрет, обществени поръчки
0886848054
032904388
КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ:
11.12.2019 г.
ПРОМЯНА В СРОКА ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ:
АД-602-1/04.12.2019 г.
Получаване на оферти
11.12.2019 г.
No: 68
27.11.2019
„Реконструкция на съществуващата хидроавтоматика към сферичен шибър на ХГ-1 във ВЕЦ „Мала църква“
КОНТАКТИ:
FAX: 032954046
Матилда Тянкова, Експерт, обществени поръчки
0886559393
032904370
инж. Васил Василев, Инженер, водни турбини
0885350772
029609149
КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ:
11.12.2019 г.
No: 67
19.11.2019
ПАВЕЦ „Чаира“ - „Изпитвания на анкери за контрол на корозията“
КОНТАКТИ:
FAX: 032954046
инж. Иван Николов, Инженер, хидроенергийно строителство
0886408306
029609144
Матилда Тянкова, Експерт, обществени поръчки
0886559393
032904370
КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ:
19.12.2019 г.
ПРОМЯНА В СРОКА ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ:
№ АД - 589-1/10.12.2019 г.
Подаване на оферти
19.12.2019 г.
No: 66
11.11.2019
Покана за участие в пазарна консултация за: ВЕЦ Алеко - "Противофилтрационни мероприятия в изтичало на ВЕЦ и ниските етажи на централата"
КОНТАКТИ:
FAX: 032954046
Димитър Димитров, Експерт, капитално строителство
0884521215
029609125
КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ:
19.11.2019 г.
No: 65
07.11.2019
Покана за участие в пазарна консултация за: ВЕЦ "Тешел“ – „Обезопасяване на скални маси над ОРУ – инженерно технически мерки за защита на ОРУ от падащи скални маси и за укрепване и обезопасяване на скалния масив- предпроектна разработка“
КОНТАКТИ:
FAX: 032954046
Димитър Димитров, Експерт, капитално строителство
0884521215
029609125
инж. Марин Христов, Инженер, инвеститорски контрол
0886233886
029609132
КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ:
15.11.2019 г.
No: 64
06.11.2019
"Доставка на светлинно - звукови сирени"
КОНТАКТИ:
FAX: 032954046
Димитър Неделчев, Инженер, автоматизация
0877071091
032924472
Натали Василева, Експерт, Обществени портчки
0884170797
032904365
КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ:
20.11.2019 г.
No: 63
05.11.2019
ВЕЦ „Сестримо“ – „Спирателен кран Ду400, Рн10 - доставка на два броя“
КОНТАКТИ:
FAX: 032954046
Матилда Тянкова, Експерт, обществени поръчки
0886559393
032904370
инж. Диана Милева, Инженер, водни турбини
0884810903
032924453
КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ:
20.11.2019 г.
No: 62
05.11.2019
"Проверка и ремонт на газанализатори - 21 броя"
КОНТАКТИ:
FAX: 032954046
инж. Йордан Попов, Инженер, техническа безопасност
0888906143
032904379
Петър Тодоров, Експрет, обществени поръчки
0886848054
032904388
КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ:
15.11.2019 г.
No: 61
04.11.2019
Покана за участие в пазарна консултация за: ВЕЦ „Въча 1“- „Ремонт на покривна конструкция на машинна зала“
КОНТАКТИ:
FAX: 032954046
инж. Марин Христов, Инженер, инвеститорски контрол
0886233886
029609132
КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ:
12.11.2019 г.
No: 60
04.11.2019
Покана за участие в пазарна консултация за: ВЕЦ „Въча 1“ - Защита на подпокривна конструкция от пожар
КОНТАКТИ:
FAX: 032954046
инж. Марин Христов, Инженер, инвеститорски контрол
0886233886
029609132
КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ:
12.11.2019 г.
No: 59
04.11.2019
Покана за участие в пазарна консултация за: "ВЕЦ Тешел - Ремонт на предпазни мрежи на покриви на сградоцентрала и АБС"
КОНТАКТИ:
FAX: 032954046
инж. Марин Христов, Инженер, инвеститорски контрол
0886233886
029609132
КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ:
11.11.2019 г.
No: 58
01.11.2019
“Изготвяне и съгласуване на Документация за временна организация на движение и становище от ОПП – СДВР за обект „Изграждане на ново сградно водопроводно отклонение за обект: ВЕЦ „Бояна“
КОНТАКТИ:
FAX: 032954046
инж. Диана Георгиева, Инженер, хидроенергийно строителство
0885695144
029609176
Натали Василева, Експерт, Обществени портчки
0884170797
032904365
КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ:
19.11.2019 г.
No: 57
23.10.2019
„Доставка и монтаж на разединители в обособени позиции”
КОНТАКТИ:
FAX: 032954046
инж. Вилислав Начев, Инженер, енергетик
0886408244
029609182
инж. Георги Янев, Експерт, обществени поръчки
0886415842
032924486
КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ:
11.11.2019 г.
ПРОМЯНА В СРОКА ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ:
АД-522-2/01.11.2019 г.
Получаване на офери
11.11.2019 г.
No: 56
22.10.2019
"ВЕЦ "Момина клисура" - Доставка на контактори за електрическо спиране на ХГ1 и ХГ2" в обособени позиции: Обособена позиция 1 - ВЕЦ "Момина клисура" - Доставка на контактор за електрическо спиране на ХГ 1; Обособена позуция 2 - ВЕЦ "Момина клисура" - Доставка на контактор за електрическо спиране на ХГ2.
КОНТАКТИ:
FAX: 032954046
инж. Невена Младенова, Инженер, енергетик
0883418086
029609173
Петър Тодоров, Експрет, обществени поръчки
0886848054
032904388
ДОКУМЕНТИ:
КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ:
05.11.2019 г.
ПРОМЯНА В СРОКА ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ:
АД-509-1/01.11.2019
Получаване на оферти
05.11.2019 г.
No: 55
21.10.2019
Покана за участие в пазарна консултация за "Доставка и монтаж на защита на напорен тръбопровод"
КОНТАКТИ:
FAX: 032954046
инж. Иван Петров, Инженер, автоматизация
0885809060
032924471
КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ:
01.11.2019 г.
No: 54
15.10.2019
„Доставка на резервни части в обособени позиции“: Обособена позиция № 1 – ВЕЦ „Пещера“ – „Товаро-разтоварващ клапан, хидравличен блок за управление на струеотсекателите”; Обособена позиция № 2 – ВЕЦ „Пещера“ – „Датчик индуктивен, сензор за скорост“.
КОНТАКТИ:
FAX: 032954046
Светлозар Шопов, Техник, механик на измервателна техника
0896632742
032904398
КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ:
05.11.2019 г.
ПРОМЯНА В СРОКА ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ:
№ АД - 495-1/30.10.2019 г.
Подаване на оферти
05.11.2019 г.
No: 53
15.10.2019
Покана за участие в пазарна консултация за "Доставка на оборудване за измерване и контрол в обособени позиции"
КОНТАКТИ:
FAX: 032954046
инж. Иван Младенов, Инженер, автоматизация
0886212013
032924447
КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ:
28.10.2019 г.
No: 52
11.10.2019
"Доставка на резервни части за възбудителни системи" в 4 обособени позиции
КОНТАКТИ:
FAX: 032954046
инж. Георги Черганов, Инженер, автоматизация - ръководител група
0885030366
032924443
инж. Георги Янев, Експерт, обществени поръчки
0886415842
032924486
КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ:
08.11.2019 г.
No: 51
10.10.2019
„Техническо обслужване и ремонт на дебитомерни уредби в обособени позиции”: Обособена позиция 1: „Последваща метрологична проверка на 3 бр. ултразвукови разходомери марка „Prosonic Flow 91W“ монтирани във ВЕЦ „Въча 1“ и ВЕЦ „Левски“; Обособена позиция 2: „Последваща метрологична проверка на 1 бр. водомерно устройство, тип „Беласица“, монтирано в пътен тунел Лясково.
КОНТАКТИ:
FAX: 032954046
инж. Ирина Хворева, Инженер, хидролог
0889175649
032924489
КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ:
21.10.2019 г.
No: 50
10.10.2019
ВЕЦ „Кричим“ - Ремонт на помпа за техническо водоснабдяване (ПТВ)
КОНТАКТИ:
FAX: 032954046
инж. Марин Маринов, Инженер, енергетик
0888902706
032904353
КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ:
29.10.2019 г.
ПРОМЯНА В СРОКА ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ:
№ АД - 482-1/22.10.2019 г.
Подаване на оферти
29.10.2019 г.
No: 49
07.10.2019
Покана за участие в пазарна консултация за „Ремонт покрив ниска част АСБ „Момина клисура“.
КОНТАКТИ:
FAX: 032954046
Димитър Димитров, Експерт, капитално строителство
0884521215
029609125
КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ:
11.10.2019 г.
No: 48
01.10.2019
Покана за участие в пазарна консултация за "Изготвяне и съгласуване на Документация за временна организация на движение и становище от ОПП – СДВР за обект „Изграждане на ново сградно водопроводно отклонение за обект: ВЕЦ „Бояна“.
КОНТАКТИ:
FAX: 032954046
инж. Силвия Миргова-Кръстева, Инженер, инвеститорски контрол
0888149549
029609129
КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ:
07.10.2019 г.
No: 47
26.09.2019
ВЕЦ "Пещера" - "Ремонт на пътя към Апаратна камера в местност "Сокола"
КОНТАКТИ:
FAX: 032954046
инж. Стефан Христосков, Инженер, хидроенергийно строителство
0888511679
032904317
Петя Вълканова, Експерт, обществени поръчки
0887696913
032904365
КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ:
07.10.2019 г.
No: 46
25.09.2019
"Реконструкция на съществуващата хидроавтоматика към сферичен шибър на ХГ-1 във ВЕЦ "Мала църква".
КОНТАКТИ:
FAX: 032954046
Матилда Тянкова, Експерт, обществени поръчки
0886559393
032904370
инж. Васил Василев, Инженер, водни турбини
0885350772
029609149
ДОКУМЕНТИ:
КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ:
18.10.2019 г.
No: 45
20.09.2019
Покана за участие в пазарна консултация за - "Техническо обслужване на маслоочистваща техника"
КОНТАКТИ:
FAX: 032954046
инж. Александър Пелев, Инженер, водни турбини
0889175920
029609139
КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ:
27.09.2019 г.
No: 44
12.09.2019
Покана за участие в пазарна консултация за "Доставка на светлинно - звукови сирени"
КОНТАКТИ:
FAX: 032954046
Димитър Неделчев, Инженер, автоматизация
0877071091
032924472
КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ:
20.09.2019 г.
No: 43
10.09.2019
Покана за участие в пазарна консултация за "Двугодишна доставка на инертни материали" в обособени позиции
КОНТАКТИ:
FAX: 032954046
Димитър Димитров, Експерт, капитално строителство
0884521215
029609125
КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ:
17.09.2019 г.
No: 42
10.09.2019
Покана за участие в пазарна консултация за ПАВЕЦ "Белмекен" - "Основен ремонт на покривна конструкция на комплексна битова сграда /КБС/ и стол"
КОНТАКТИ:
FAX: 032954046
инж. Марин Христов, Инженер, инвеститорски контрол
0886233886
029609132
КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ:
17.09.2019 г.
No: 41
02.09.2019
"Ревизия на трансформатори 20/6.3 kV във ВЕЦ "Луковит"
КОНТАКТИ:
FAX: 032954046
инж. Марин Маринов, Инженер, енергетик
0888902706
032904353
Натали Василева, Експерт, Обществени портчки
0884170797
032904365
КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ:
21.10.2019 г.
ПРОМЯНА В СРОКА ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ:
№ АД - 405-2/11.10.2019 г.
Заповед №АД-405-1/02.09.2019 г.
21.10.2019 г.
No: 40
30.08.2019
"Доставка на електроизолационни ленти (изолирбанд) за нуждите на Предприятие ВЕЦ"
КОНТАКТИ:
FAX: 032954046
инж. Диана Милева, Инженер, водни турбини
0884810903
032924453
инж. Георги Янев, Експерт, обществени поръчки
0886415842
032924486
КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ:
09.09.2019 г.
No: 39
27.08.2019
„Доставка на аерозоли за нуждите на Предприятие ВЕЦ“
КОНТАКТИ:
FAX: 032954046
Матилда Тянкова, Експерт, обществени поръчки
0886559393
032904370
инж. Диана Милева, Инженер, водни турбини
0884810903
032924453
КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ:
01.10.2019 г.
ПРОМЯНА В СРОКА ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ:
№ АД - 397-1/19.09.2019 г.
Подаване на оферти
01.10.2019 г.
No: 38
27.08.2019
"Защита на подпокривна конструкция от пожар - ВЕЦ "Въча 1"
КОНТАКТИ:
FAX: 032954046
инж. Марин Христов, Инженер, инвеститорски контрол
0886233886
029609132
Петър Тодоров, Експрет, обществени поръчки
0886848054
032904388
КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ:
13.09.2019 г.
No: 37
27.08.2019
"Доставка на 50 броя правилници по ПБЗРЕУЕТЦЕМ и 50 броя правилници по ПБРНУЕТЦТПМХТС"
КОНТАКТИ:
FAX: 032954046
инж. Станислав Тинков, Инспектор, здраве и безопасност при работа
0885620180
032904379
Натали Василева, Експерт, Обществени портчки
0884170797
032904365
КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ:
14.10.2019 г.
ПРОМЯНА В СРОКА ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ:
№ АД-395-2/02.10.2019 г.
Заповед №АД-395/27.08.2019 г. и Заповед №АД-395-1/13.09.2019 г.
14.10.2019 г.
No: 36
09.08.2019
"Доставка на парцали и конци - за нуждите на Предприятие ВЕЦ"
КОНТАКТИ:
FAX: 032954046
инж. Диана Милева, Инженер, водни турбини
0884810903
032924453
Петя Вълканова, Експерт, обществени поръчки
0887696913
032904365
КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ:
20.08.2019 г.