Menu

АРХИВ ПОКАНИ ЗА ОФЕРТИ
No: 80
04.02.2020
„Доставка на пропорционален разпределител (серво клапан) за турбинни регулатори ВЕЦ „Алеко“
КОНТАКТИ:
FAX: 032954046
Матилда Тянкова, Експерт, обществени поръчки
0886559393
032904370
инж. Еню Тошев, Ръководител, лаборатория
0889111125
032904398
КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ:
18.02.2020 г.
No: 79
03.02.2020
Изработване на спирачни шайби - 2 броя, монтирани на КМ2Е с рег. № П3-ПУ-0154 и Q=250/32/5т в машинна зала на ВЕЦ "Сестримо"
КОНТАКТИ:
FAX: 032954046
инж. Цветалин Цветанов, Ръководител, отдел
0884699306
032924305
Натали Василева, Експерт, Обществени портчки
0884170797
032904365
ДОКУМЕНТИ:
КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ:
20.02.2020 г.
ПРОМЯНА В СРОКА ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ:
АД-71-1/11.02.2020 г.
АД-71/03.02.2020 г.
20.02.2020 г.
No: 78
14.01.2020
Покана за участие в пазарна консултация за: „Доставка на електрически материали за нуждите на Предприятие "Водноелектрически централи"
КОНТАКТИ:
FAX: 032954046
инж. Красимир Недев, Зам.- ръководител, Централна лаборатория
0887869493
032924402
КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ:
29.01.2020 г.
No: 77
08.01.2020
"Техническо обслужване на маслоочистваща техника"
КОНТАКТИ:
FAX: 032954046
инж. Александър Пелев, Инженер, водни турбини
0889175920
029609139
Петър Тодоров, Експрет, обществени поръчки
0886848054
032904388
ДОКУМЕНТИ:
КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ:
21.01.2020 г.
No: 76
08.01.2020
Покана за участие в пазарна консултация за: "ВЕЦ "Мала Църква" Операторска станция - 1 брой - доставка на хардуер, софтуер и лицензи"
КОНТАКТИ:
FAX: 032954046
инж. Еню Тошев, Ръководител, лаборатория
0889111125
032904398
КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ:
13.01.2020 г.
No: 75
08.01.2020
Покана за участие в пазарна консултация за:„Доставка на филтри за маслоочистваща техника, регулатори на обороти и системи, в три обособени позиции”
КОНТАКТИ:
FAX: 032954046
инж. Александър Пелев, Инженер, водни турбини
0889175920
029609139
КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ:
24.01.2020 г.
No: 74
30.12.2019
"Доставка на 6 бр. комплекти уплътнения за хидравлични цилиндри тип DD-200.N77 за задвижване на игли 1 и 2 на ХГ1, ХГ2 и ХГ3"
КОНТАКТИ:
FAX: 032954046
Петър Тодоров, Експрет, обществени поръчки
0886848054
032904388
Светлозар Шопов, Техник, механик на измервателна техника
0896632742
032904398
КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ:
23.01.2020 г.
ПРОМЯНА В СРОКА ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ:
АД-667-1/15.01.2020 г.
Получаване на оферти
23.01.2020 г.
No: 73
11.12.2019
Покана за участие в пазарна консултация за: "Доставка на шест комплекта уплътнения за хидравлични цилиндри на ВЕЦ "Батак"
КОНТАКТИ:
FAX: 032954046
инж. Еню Тошев, Ръководител, лаборатория
0889111125
032904398
КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ:
17.12.2019 г.
No: 72
09.12.2019
Покана за участие в пазарна консултация за: ВЕЦ „Въча- 1“- въже за КМ2Е, монтиран в МЗ на ВЕЦ „Въча- 1“- (с радиоуправление), рег. № ПД-ПС-1788 и товароподемност: Q= 20/3,2т
КОНТАКТИ:
FAX: 032954046
инж. Цветалин Цветанов, Ръководител, отдел
0884699306
032924305
КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ:
17.12.2019 г.
No: 71
04.12.2019
"Доставка на триони и чук" в обособени позиции: Обособена позиция 1: "Доставка на моторни триони - 2 броя"; Обособена позиция 2: "Доставка на електрически трион - 1 брой"; Обособена позиция 3: "Доставка на пневматичен чук (перфоратор) - 2 броя".
КОНТАКТИ:
FAX: 032954046
инж. Стефан Христосков, Инженер, хидроенергийно строителство
0888511679
032904317
Натали Василева, Експерт, Обществени портчки
0884170797
032904365
КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ:
11.12.2019 г.
No: 70
04.12.2019
Покана за участие в пазарна консултация за: " ПАВЕЦ „Белмекен“, проходни токови трансформатори - доставка "
КОНТАКТИ:
FAX: 032954046
инж. Желязко Караиванов, Инженер, производство от ВЕЦ
0885738094
032904342
КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ:
19.12.2019 г.
No: 69
27.11.2019
"ПАВЕЦ Чаира - рехабилитация на статор на Г/М - 4 - доставка на приспособления и материали в четири обособени позиции"
КОНТАКТИ:
FAX: 032954046
инж. Невена Младенова, Инженер, енергетик
0883418086
029609173
Петър Тодоров, Експрет, обществени поръчки
0886848054
032904388
КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ:
11.12.2019 г.
ПРОМЯНА В СРОКА ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ:
АД-602-1/04.12.2019 г.
Получаване на оферти
11.12.2019 г.
No: 68
27.11.2019
„Реконструкция на съществуващата хидроавтоматика към сферичен шибър на ХГ-1 във ВЕЦ „Мала църква“
КОНТАКТИ:
FAX: 032954046
Матилда Тянкова, Експерт, обществени поръчки
0886559393
032904370
инж. Васил Василев, Инженер, водни турбини
0885350772
029609149
КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ:
11.12.2019 г.
No: 67
19.11.2019
ПАВЕЦ „Чаира“ - „Изпитвания на анкери за контрол на корозията“
КОНТАКТИ:
FAX: 032954046
инж. Иван Николов, Инженер, хидроенергийно строителство
0886408306
029609144
Матилда Тянкова, Експерт, обществени поръчки
0886559393
032904370
КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ:
19.12.2019 г.
ПРОМЯНА В СРОКА ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ:
№ АД - 589-1/10.12.2019 г.
Подаване на оферти
19.12.2019 г.
No: 66
11.11.2019
Покана за участие в пазарна консултация за: ВЕЦ Алеко - "Противофилтрационни мероприятия в изтичало на ВЕЦ и ниските етажи на централата"
КОНТАКТИ:
FAX: 032954046
Димитър Димитров, Експерт, капитално строителство
0884521215
029609125
КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ:
19.11.2019 г.
No: 65
07.11.2019
Покана за участие в пазарна консултация за: ВЕЦ "Тешел“ – „Обезопасяване на скални маси над ОРУ – инженерно технически мерки за защита на ОРУ от падащи скални маси и за укрепване и обезопасяване на скалния масив- предпроектна разработка“
КОНТАКТИ:
FAX: 032954046
Димитър Димитров, Експерт, капитално строителство
0884521215
029609125
инж. Марин Христов, Инженер, инвеститорски контрол
0886233886
029609132
КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ:
15.11.2019 г.
No: 64
06.11.2019
"Доставка на светлинно - звукови сирени"
КОНТАКТИ:
FAX: 032954046
Димитър Неделчев, Инженер, автоматизация
0877071091
032924472
Натали Василева, Експерт, Обществени портчки
0884170797
032904365
КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ:
20.11.2019 г.
No: 63
05.11.2019
ВЕЦ „Сестримо“ – „Спирателен кран Ду400, Рн10 - доставка на два броя“
КОНТАКТИ:
FAX: 032954046
Матилда Тянкова, Експерт, обществени поръчки
0886559393
032904370
инж. Диана Милева, Инженер, водни турбини
0884810903
032924453
КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ:
20.11.2019 г.
No: 62
05.11.2019
"Проверка и ремонт на газанализатори - 21 броя"
КОНТАКТИ:
FAX: 032954046
инж. Йордан Попов, Инженер, техническа безопасност
0888906143
032904379
Петър Тодоров, Експрет, обществени поръчки
0886848054
032904388
КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ:
15.11.2019 г.
No: 61
04.11.2019
Покана за участие в пазарна консултация за: ВЕЦ „Въча 1“- „Ремонт на покривна конструкция на машинна зала“
КОНТАКТИ:
FAX: 032954046
инж. Марин Христов, Инженер, инвеститорски контрол
0886233886
029609132
КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ:
12.11.2019 г.
No: 60
04.11.2019
Покана за участие в пазарна консултация за: ВЕЦ „Въча 1“ - Защита на подпокривна конструкция от пожар
КОНТАКТИ:
FAX: 032954046
инж. Марин Христов, Инженер, инвеститорски контрол
0886233886
029609132
КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ:
12.11.2019 г.
No: 59
04.11.2019
Покана за участие в пазарна консултация за: "ВЕЦ Тешел - Ремонт на предпазни мрежи на покриви на сградоцентрала и АБС"
КОНТАКТИ:
FAX: 032954046
инж. Марин Христов, Инженер, инвеститорски контрол
0886233886
029609132
КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ:
11.11.2019 г.
No: 58
01.11.2019
“Изготвяне и съгласуване на Документация за временна организация на движение и становище от ОПП – СДВР за обект „Изграждане на ново сградно водопроводно отклонение за обект: ВЕЦ „Бояна“
КОНТАКТИ:
FAX: 032954046
инж. Диана Георгиева, Инженер, хидроенергийно строителство
0885695144
029609176
Натали Василева, Експерт, Обществени портчки
0884170797
032904365
КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ:
19.11.2019 г.
No: 57
23.10.2019
„Доставка и монтаж на разединители в обособени позиции”
КОНТАКТИ:
FAX: 032954046
инж. Вилислав Начев, Инженер, енергетик
0886408244
029609182
КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ:
11.11.2019 г.
ПРОМЯНА В СРОКА ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ:
АД-522-2/01.11.2019 г.
Получаване на офери
11.11.2019 г.
No: 56
22.10.2019
"ВЕЦ "Момина клисура" - Доставка на контактори за електрическо спиране на ХГ1 и ХГ2" в обособени позиции: Обособена позиция 1 - ВЕЦ "Момина клисура" - Доставка на контактор за електрическо спиране на ХГ 1; Обособена позуция 2 - ВЕЦ "Момина клисура" - Доставка на контактор за електрическо спиране на ХГ2.
КОНТАКТИ:
FAX: 032954046
инж. Невена Младенова, Инженер, енергетик
0883418086
029609173
Петър Тодоров, Експрет, обществени поръчки
0886848054
032904388
ДОКУМЕНТИ:
КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ:
05.11.2019 г.
ПРОМЯНА В СРОКА ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ:
АД-509-1/01.11.2019
Получаване на оферти
05.11.2019 г.
No: 55
21.10.2019
Покана за участие в пазарна консултация за "Доставка и монтаж на защита на напорен тръбопровод"
КОНТАКТИ:
FAX: 032954046
инж. Иван Петров, Инженер, автоматизация
0885809060
032924471
КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ:
01.11.2019 г.
No: 54
15.10.2019
„Доставка на резервни части в обособени позиции“: Обособена позиция № 1 – ВЕЦ „Пещера“ – „Товаро-разтоварващ клапан, хидравличен блок за управление на струеотсекателите”; Обособена позиция № 2 – ВЕЦ „Пещера“ – „Датчик индуктивен, сензор за скорост“.
КОНТАКТИ:
FAX: 032954046
Светлозар Шопов, Техник, механик на измервателна техника
0896632742
032904398
КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ:
05.11.2019 г.
ПРОМЯНА В СРОКА ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ:
№ АД - 495-1/30.10.2019 г.
Подаване на оферти
05.11.2019 г.
No: 53
15.10.2019
Покана за участие в пазарна консултация за "Доставка на оборудване за измерване и контрол в обособени позиции"
КОНТАКТИ:
FAX: 032954046
инж. Иван Младенов, Инженер, автоматизация
0886212013
032924447
КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ:
28.10.2019 г.
No: 52
11.10.2019
"Доставка на резервни части за възбудителни системи" в 4 обособени позиции
КОНТАКТИ:
FAX: 032954046
инж. Георги Черганов, Инженер, автоматизация - ръководител група
0885030366
032924443
КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ:
08.11.2019 г.
No: 51
10.10.2019
„Техническо обслужване и ремонт на дебитомерни уредби в обособени позиции”: Обособена позиция 1: „Последваща метрологична проверка на 3 бр. ултразвукови разходомери марка „Prosonic Flow 91W“ монтирани във ВЕЦ „Въча 1“ и ВЕЦ „Левски“; Обособена позиция 2: „Последваща метрологична проверка на 1 бр. водомерно устройство, тип „Беласица“, монтирано в пътен тунел Лясково.
КОНТАКТИ:
FAX: 032954046
инж. Ирина Хворева, Инженер, хидролог
0889175649
032924489
КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ:
21.10.2019 г.
No: 50
10.10.2019
ВЕЦ „Кричим“ - Ремонт на помпа за техническо водоснабдяване (ПТВ)
КОНТАКТИ:
FAX: 032954046
инж. Марин Маринов, Инженер, енергетик
0888902706
032904353
КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ:
29.10.2019 г.
ПРОМЯНА В СРОКА ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ:
№ АД - 482-1/22.10.2019 г.
Подаване на оферти
29.10.2019 г.
No: 49
07.10.2019
Покана за участие в пазарна консултация за „Ремонт покрив ниска част АСБ „Момина клисура“.
КОНТАКТИ:
FAX: 032954046
Димитър Димитров, Експерт, капитално строителство
0884521215
029609125
КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ:
11.10.2019 г.
No: 48
01.10.2019
Покана за участие в пазарна консултация за "Изготвяне и съгласуване на Документация за временна организация на движение и становище от ОПП – СДВР за обект „Изграждане на ново сградно водопроводно отклонение за обект: ВЕЦ „Бояна“.
КОНТАКТИ:
FAX: 032954046
инж. Силвия Миргова-Кръстева, Инженер, инвеститорски контрол
0888149549
029609129
КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ:
07.10.2019 г.
No: 47
26.09.2019
ВЕЦ "Пещера" - "Ремонт на пътя към Апаратна камера в местност "Сокола"
КОНТАКТИ:
FAX: 032954046
инж. Стефан Христосков, Инженер, хидроенергийно строителство
0888511679
032904317
Петя Вълканова, Експерт, обществени поръчки
0887696913
032904365
КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ:
07.10.2019 г.
No: 46
25.09.2019
"Реконструкция на съществуващата хидроавтоматика към сферичен шибър на ХГ-1 във ВЕЦ "Мала църква".
КОНТАКТИ:
FAX: 032954046
Матилда Тянкова, Експерт, обществени поръчки
0886559393
032904370
инж. Васил Василев, Инженер, водни турбини
0885350772
029609149
ДОКУМЕНТИ:
КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ:
18.10.2019 г.
No: 45
20.09.2019
Покана за участие в пазарна консултация за - "Техническо обслужване на маслоочистваща техника"
КОНТАКТИ:
FAX: 032954046
инж. Александър Пелев, Инженер, водни турбини
0889175920
029609139
КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ:
27.09.2019 г.
No: 44
12.09.2019
Покана за участие в пазарна консултация за "Доставка на светлинно - звукови сирени"
КОНТАКТИ:
FAX: 032954046
Димитър Неделчев, Инженер, автоматизация
0877071091
032924472
КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ:
20.09.2019 г.
No: 43
10.09.2019
Покана за участие в пазарна консултация за "Двугодишна доставка на инертни материали" в обособени позиции
КОНТАКТИ:
FAX: 032954046
Димитър Димитров, Експерт, капитално строителство
0884521215
029609125
КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ:
17.09.2019 г.
No: 42
10.09.2019
Покана за участие в пазарна консултация за ПАВЕЦ "Белмекен" - "Основен ремонт на покривна конструкция на комплексна битова сграда /КБС/ и стол"
КОНТАКТИ:
FAX: 032954046
инж. Марин Христов, Инженер, инвеститорски контрол
0886233886
029609132
КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ:
17.09.2019 г.
No: 41
02.09.2019
"Ревизия на трансформатори 20/6.3 kV във ВЕЦ "Луковит"
КОНТАКТИ:
FAX: 032954046
инж. Марин Маринов, Инженер, енергетик
0888902706
032904353
Натали Василева, Експерт, Обществени портчки
0884170797
032904365
КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ:
21.10.2019 г.
ПРОМЯНА В СРОКА ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ:
№ АД - 405-2/11.10.2019 г.
Заповед №АД-405-1/02.09.2019 г.
21.10.2019 г.
No: 40
30.08.2019
"Доставка на електроизолационни ленти (изолирбанд) за нуждите на Предприятие ВЕЦ"
КОНТАКТИ:
FAX: 032954046
инж. Диана Милева, Инженер, водни турбини
0884810903
032924453
КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ:
09.09.2019 г.
No: 39
27.08.2019
„Доставка на аерозоли за нуждите на Предприятие ВЕЦ“
КОНТАКТИ:
FAX: 032954046
Матилда Тянкова, Експерт, обществени поръчки
0886559393
032904370
инж. Диана Милева, Инженер, водни турбини
0884810903
032924453
КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ:
01.10.2019 г.
ПРОМЯНА В СРОКА ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ:
№ АД - 397-1/19.09.2019 г.
Подаване на оферти
01.10.2019 г.
No: 38
27.08.2019
"Защита на подпокривна конструкция от пожар - ВЕЦ "Въча 1"
КОНТАКТИ:
FAX: 032954046
инж. Марин Христов, Инженер, инвеститорски контрол
0886233886
029609132
Петър Тодоров, Експрет, обществени поръчки
0886848054
032904388
КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ:
13.09.2019 г.
No: 37
27.08.2019
"Доставка на 50 броя правилници по ПБЗРЕУЕТЦЕМ и 50 броя правилници по ПБРНУЕТЦТПМХТС"
КОНТАКТИ:
FAX: 032954046
инж. Станислав Тинков, Инспектор, здраве и безопасност при работа
0885620180
032904379
Натали Василева, Експерт, Обществени портчки
0884170797
032904365
КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ:
14.10.2019 г.
ПРОМЯНА В СРОКА ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ:
№ АД-395-2/02.10.2019 г.
Заповед №АД-395/27.08.2019 г. и Заповед №АД-395-1/13.09.2019 г.
14.10.2019 г.
No: 36
09.08.2019
"Доставка на парцали и конци - за нуждите на Предприятие ВЕЦ"
КОНТАКТИ:
FAX: 032954046
инж. Диана Милева, Инженер, водни турбини
0884810903
032924453
Петя Вълканова, Експерт, обществени поръчки
0887696913
032904365
КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ:
20.08.2019 г.
No: 35
05.08.2019
Доставка на дърва за огрев за отоплителен сезон 2019/2020 в обособени позиции: Обособена позиция 1: Доставка на дърва за огрев за помпени станции на ВЕЦ Батак Обособена позиция 2: Доставка на дърва за огрев на ВЕЦ Видима
КОНТАКТИ:
FAX: 032954046
инж. Методи Балдев, Инженер, енергетик
0884322030
032924456
Петя Вълканова, Експерт, обществени поръчки
0887696913
032904365
КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ:
20.08.2019 г.
No: 34
02.08.2019
ВЕЦ „Тешел” – Ремонт на предпазни мрежи на покриви на сградоцентрала и АБС
КОНТАКТИ:
FAX: 032954046
инж. Марин Христов, Инженер, инвеститорски контрол
0886233886
029609132
Матилда Тянкова, Експерт, обществени поръчки
0886559393
032904370
КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ:
16.08.2019 г.
No: 33
31.07.2019
"Доставка на найлон - за нуждите на Предприятие "Водноелектрически централи"
КОНТАКТИ:
FAX: 032954046
инж. Диана Милева, Инженер, водни турбини
0884810903
032924453
Натали Василева, Експерт, Обществени портчки
0884170797
032904365
КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ:
14.08.2019 г.
No: 32
31.07.2019
"Доставка на тензух - за нуждите на Предприятие "Водноелектрически централи"
КОНТАКТИ:
FAX: 032954046
инж. Диана Милева, Инженер, водни турбини
0884810903
032924453
Натали Василева, Експерт, Обществени портчки
0884170797
032904365
КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ:
30.08.2019 г.
ПРОМЯНА В СРОКА ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ:
№ АД - 356-1/16.08.2019 г.
Заповед №АД-356-1/16.08.2019 г.
30.08.2019 г.
No: 31
26.07.2019
"Снабдяване с техническо оборудване и инструменти" в обособени позиции.
КОНТАКТИ:
FAX: 032954046
Петя Вълканова, Експерт, обществени поръчки
0887696913
032904365
инж. Цветалин Цветанов, Ръководител, отдел
0884699306
032924305
КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ:
12.08.2019 г.
No: 30
26.07.2019
"Извършване на водолазни дейности в обособени позиции" Обособена позиция 1 - Водолазен оглед и почистване на водовземни решетки, ВЕЦ "Студен кладенец"; Обособена позиция 2 - Почистване водовземни решетки, ВЕЦ "Луковит".
КОНТАКТИ:
FAX: 032954046
Димитър Димитров, Експерт, капитално строителство
0884521215
029609125
инж. Иван Николов, Инженер, хидроенергийно строителство
0886408306
029609144
Петър Тодоров, Експрет, обществени поръчки
0886848054
032904388
КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ:
09.08.2019 г.
No: 29
19.07.2019
ПАВЕЦ „ЧАИРА”: Измервания на реперната мрежа за следене вертикалните деформации
КОНТАКТИ:
FAX: 032954046
инж. Иван Николов, Инженер, хидроенергийно строителство
0886408306
029609144
Матилда Тянкова, Експерт, обществени поръчки
0886559393
032904370
КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ:
16.08.2019 г.
ПРОМЯНА В СРОКА ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ:
АД-332-1/05.08.2019
Подаване на оферти
16.08.2019 г.
No: 28
18.07.2019
"Доставка на 6 броя комбинирани датчици за пожароизвестителна инсталация (ПИИ) за ВЕЦ "Цанков Камък"
КОНТАКТИ:
FAX: 032954046
инж. Станислав Тинков, Инспектор, здраве и безопасност при работа
0885620180
032904379
Натали Василева, Експерт, Обществени портчки
0884170797
032904365
КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ:
30.08.2019 г.
ПРОМЯНА В СРОКА ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ:
№ АД - 313-1/13.08.2019 г.
Заповед №АД-313/13.08.2019 г.
30.08.2019 г.
No: 26
17.07.2019
ВЕЦ "Устово" - Възстановяване на нивомерене във водна камера” - доставка
КОНТАКТИ:
FAX: 032954046
инж. Иван Младенов, Инженер, автоматизация
0886212013
032924447
КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ:
29.08.2019 г.
ПРОМЯНА В СРОКА ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ:
№ АД - 327-1/21.08.2019 г.
Подаване на оферти
29.08.2019 г.
No: 25
17.07.2019
ВЕЦ „Устово” - Ремонт на управление на аварийния савак на напорен тръбопровод – доставка
КОНТАКТИ:
FAX: 032954046
инж. Иван Младенов, Инженер, автоматизация
0886212013
032924447
КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ:
29.08.2019 г.
ПРОМЯНА В СРОКА ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ:
№ АД - 328-1/20.08.2019 г.
Подаване на оферти
29.08.2019 г.
No: 24
17.07.2019
Доставка на слаботокова техника във ВЕЦ "Кричим" по възникнало застрахователно събитие
КОНТАКТИ:
FAX: 032954046
Павел Павлов, Техник, поддръжка на компютърни мрежи
0882306815
032904358
Петя Вълканова, Експерт, обществени поръчки
0887696913
032904365
КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ:
05.08.2019 г.
No: 23
16.07.2019
ВЕЦ „Бели Искър” - Саниране на портали и масички
КОНТАКТИ:
FAX: 032954046
Матилда Тянкова, Експерт, обществени поръчки
0886559393
032904370
КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ:
01.08.2019 г.
No: 22
16.07.2019
ВЕЦ „Тъжа“ – „Доставка и монтаж на разходомер“
КОНТАКТИ:
FAX: 032954046
Матилда Тянкова, Експерт, обществени поръчки
0886559393
032904370
инж. Румен Сертов, Инженер, водни турбини на измервателна техника
0888205390
032904398
КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ:
26.07.2019 г.
No: 21
16.07.2019
„Доставка на мрежови устройства, кабели и консумативи за ремонт на компютърни и телефонни мрежи” в обособени позиции: Обособена позиция 1: „БУ София – „Доставка на мрежови устройства, кабели и консумативи за ремонт на компютърни и телефонни мрежи”; Обособена позиция 2: „Мрежови устройства, кабели и консумативи на компютърни и телефонни мрежи – доставка”.
КОНТАКТИ:
FAX: 032954046
Матилда Тянкова, Експерт, обществени поръчки
0886559393
032904370
инж. Стефана Николова, Инженер, телекомуникации
0887433387
032904374
КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ:
25.07.2019 г.
No: 20
16.07.2019
„Доставка на аудио-визуално оборудване за изнасяне на презентации и обучения за нуждите на учебен център“
КОНТАКТИ:
FAX: 032954046
Петко Щерев, Техник, поддръжка на компютърни мрежи, СОТ, видеонаблюдение и охранителни системи
0882240167
032904358
КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ:
26.07.2019 г.
No: 19
12.07.2019
„ВЕЦ „Ивайловград“ – Доставка на два комплекта бътерфлай клапи с електрически задвижки за попълване на авариен резерв“
КОНТАКТИ:
FAX: 032954046
инж. Даниел Димов, Инженер, водни турбини
0898691726
032904352
Натали Василева, Експерт, Обществени портчки
0884170797
032904365
ДОКУМЕНТИ:
КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ:
29.07.2019 г.
No: 18
12.07.2019
„Доставка на съдове за съхранение на отпадъци и помощни материали“
КОНТАКТИ:
FAX: 032954046
инж. Александър Пелев, Инженер, водни турбини
0889175920
029609139
Натали Василева, Експерт, Обществени портчки
0884170797
032904365
ДОКУМЕНТИ:
КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ:
02.08.2019 г.
No: 17
12.07.2019
"Доставка на инвертор за командна зала за резервиране на захранването на операторски станции, ВЕЦ "Пещера"
КОНТАКТИ:
FAX: 032954046
инж. Иван Младенов, Инженер, автоматизация
0886212013
032924447
Петя Вълканова, Експерт, обществени поръчки
0887696913
032904365
ДОКУМЕНТИ:
КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ:
05.08.2019 г.
No: 16
05.07.2019
„Абонаментен сервиз на въздушни дихателни апарати”
КОНТАКТИ:
FAX: 032954046
инж. Владимир Мирчев, Инженер, техническа безопасност
0885010164
032904360
КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ:
15.07.2019 г.
No: 15
05.07.2019
„Абонаментно сервизно обслужване на аварийно смукателни вентилационни системи и системи за контрол на СО2”
КОНТАКТИ:
FAX: 032954046
инж. Владимир Мирчев, Инженер, техническа безопасност
0885010164
032904360
КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ:
18.07.2019 г.
No: 14
05.07.2019
"Доставка на високоволтов делител (сонда)"
КОНТАКТИ:
FAX: 032954046
инж. Тодор Бъкличаров, Инженер, автоматизация
0882725644
032924436
Натали Василева, Експерт, Обществени портчки
0884170797
032904365
КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ:
12.07.2019 г.
No: 13
03.07.2019
"Доставка на струйни релета за охлаждаща вода" на ВЕЦ "Момина Клисура"
КОНТАКТИ:
FAX: 032954046
инж. Тошко Марков, Инженер, водни турбини
0887661836
029609147
Натали Василева, Експерт, Обществени портчки
0884170797
032904365
ДОКУМЕНТИ:
КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ:
30.07.2019 г.
No: 12
02.07.2019
"Доставка на газирани напитки, тонизираща напитка - кафе и захар за срок от една година".
КОНТАКТИ:
FAX: 032954046
инж. Владимир Мирчев, Инженер, техническа безопасност
0885010164
032904360
Натали Василева, Експерт, Обществени портчки
0884170797
032904365
ДОКУМЕНТИ:
КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ:
17.07.2019 г.
No: 11
28.06.2019
"Доставка на вибрационни датчици с аксесоари към тях"
КОНТАКТИ:
FAX: 032954046
Любомир Дошков, Техник, електрически централи и мрежи
0882706478
032924441
КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ:
05.07.2019 г.
No: 10
03.06.2019
"ВЕЦ "Бял извор" - Почистване на дневен изравнител от твърд отток; Изготвяне на техническа документация".
КОНТАКТИ:
FAX: 032954046
Димитър Димитров, Експерт, капитално строителство
0884521215
029609125
Натали Василева, Експерт, Обществени портчки
0884170797
032904365
ДОКУМЕНТИ:
КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ:
24.06.2019 г.
No: 9
03.06.2019
"Доставка на устройство за измерване на температура и влажност на околна среда"
КОНТАКТИ:
FAX: 032954046
инж. Тодор Бъкличаров, Инженер, автоматизация
0882725644
032924436
Петя Вълканова, Експерт, обществени поръчки
0887696913
032904365
ДОКУМЕНТИ:
КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ:
14.06.2019 г.
No: 8
14.05.2019
ВЕЦ "Бояна" - "Подмяна на входна врата на производствената сграда с по-широка и по-висока и с електрическо задвижване".
КОНТАКТИ:
FAX: 032954046
Димитър Димитров, Експерт, капитално строителство
0884521215
029609125
Петя Вълканова, Експерт, обществени поръчки
0887696913
032904365
ДОКУМЕНТИ:
КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ:
07.06.2019 г.
No: 7
25.04.2019
„Доставка на високоволтов делител (сонда)”
КОНТАКТИ:
FAX: 032954046
инж. Тодор Бъкличаров, Инженер, автоматизация
0882725644
032924436
Натали Василева, Експерт, Обществени портчки
0884170797
032904365
ДОКУМЕНТИ:
КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ:
22.05.2019 г.
ПРОМЯНА В СРОКА ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ:
№ АД 173/13.05.2019 г.
Заповед: № АД 151/24.04.2019 г.
22.05.2019 г.
No: 6
05.04.2019
„Ремонт сграда на БПС – нова хидроизолация, смяна на дограма, боядисване във ВЕЦ Студен кладенец“
КОНТАКТИ:
FAX: 032954046
Димитър Димитров, Експерт, капитално строителство
0884521215
029609125
КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ:
07.05.2019 г.
No: 5
02.04.2019
„Доставка на резервни части за КРУ 20 kV за присъединяване на МВЕЦ към мрежа 20кV“
КОНТАКТИ:
FAX: 032954046
инж. Методи Балдев, Инженер, енергетик
0884322030
032924456
КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ:
11.04.2019 г.
No: 4
26.03.2019
„Услуги по калибриране в обособени позиции”: Обособена позиция № 1 – „Kалибриране на механичен секундомер от акредитиранa лаборатория по EN ISO/IEC 17025 или еквивалентнo/и”; Обособена позиция № 2 – „Kалибриране на електронна везна от акредитиранa лаборатория по EN ISO/IEC 17025” или еквивалентнo/и”; Обособена позиция № 3 – „Kалибриране на мегаомметър от акредитиранa лаборатория по EN ISO/IEC 17025 или еквивалентнo/и”; Обособена позиция № 4 – „Kалибриране на измерител на заземление от акредитиранa лаборатория по EN ISO/IEC 17025 или еквивалентнo/и”; Обособена позиция № 5 – „Kалибриране на микроомметър от акредитиранa лаборатория по EN ISO/IEC 17025 или еквивалентнo/и”; Обособена позиция № 6 – „Kалибриране на измерител на токови трансформатори от акредитиранa лаборатория по EN ISO/IEC 17025 или еквивалентнo/и”; Обособена позиция № 7 – „Kалибриране на уред за измерване на температура и влажност на въздуха от акредитиранa лаборатория по EN ISO/IEC 17025 или еквивалентнo/и”; Обособена позиция № 8 – „Kалибриране на дигитален хронометър от акредитиранa лаборатория по EN ISO/IEC 17025 или еквивалентнo/и”; Обособена позиция № 9 – „Kалибриране на амперклещи от акредитиранa лаборатория по EN ISO/IEC 17025 или еквивалентнo/и”.
КОНТАКТИ:
FAX: 032954046
Габриела Борисова, Ръководител, отдел
0889075191
029609178
инж. Анатолий Димитров, Ръководител, Централна лаборатория
0887875541
032924401
КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ:
05.04.2019 г.
No: 3
22.03.2019
„Доставка на консумативи за безразрушителен контрол за нуждите на Органа за контрол „Контрол по дефектоскопия” от вида „С”
КОНТАКТИ:
FAX: 032954046
инж. Йордан Колев, Ръководител, орган за контрол
0888280430
032924422
КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ:
02.04.2019 г.
No: 2
13.03.2019
„Услуга за изпитване за функционална годност на апаратура за безразрушителен контрол за дейността на Органа за контрол „Контрол по дефектоскопия“ от вида „С”
КОНТАКТИ:
FAX: 032954046
инж. Йордан Колев, Ръководител, орган за контрол
0888280430
032924422
КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ:
21.03.2019 г.
No: 1
05.02.2019
„Доставка на стоманено въже за позициониране на бързо падащи саваци (БПС) за ХГ-1, 2, 3 и 4 във ВЕЦ „Кърджали”
КОНТАКТИ:
FAX: 032954046
инж. Цветалин Цветанов, Ръководител, отдел
0884699306
032924305
ДОКУМЕНТИ:
КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ:
14.02.2019 г.
ПРОМЯНА В СРОКА ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ:
№ АД - 35-1/11.02.2019 г.
Получаване на оферти
14.02.2019 г.