Menu

ТЪРГОВЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ СЪС СОБСТВЕНОСТТА НА П ВЕЦ към НЕК ЕАД
No: 7
01.10.2019
Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – Апартамент № 23, бл. 5, ет. 2, находящ се в землището на с. Студен кладенец, ВЕЦ „Студен кладенец”, горно селище
КОНТАКТИ:
FAX: 032954046
КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ:
29.10.2019 г.