Menu

ТЪРГОВЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ СЪС СОБСТВЕНОСТТА НА П ВЕЦ към НЕК ЕАД
No: 2
08.05.2019
Публичен търг за отдаване под наем на апартамент № 4, находящ се в жилищен блок на ВЕЦ „Бояна”, гр. София, ул. „Поп Евстатий Витошки” №25, ет. 2
КОНТАКТИ:
FAX: 032954046
КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ:
17.06.2019 г.