Menu

ТЪРГОВЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ СЪС СОБСТВЕНОСТТА НА П ВЕЦ към НЕК ЕАД
No: 6
31.07.2019
Публичен търг с тайно наддаване за продажба на три броя козлови кранове 32/8 тона, находящи се в град Белово, собственост на НЕК ЕАД.
КОНТАКТИ:
FAX: 032954046
инж. Цветалин Цветанов, Ръководител, отдел
0884699306
032924305
КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ:
02.09.2019 г.
No: 5
30.07.2019
Провеждане на публичен нов търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти, собственост на НЕК ЕАД: 1. Апартамент № 21, бл. 5, ет. 1, находящ се в землището на с. Студен кладенец, ВЕЦ „Студен кладенец”, горно селище, с площ от 40.47 кв.м.; 2. Апартамент № 28, бл. 6, ет. 2, находящ се в землището на с. Студен кладенец, ВЕЦ „Студен кладенец”, горно селище, с площ от 40.47 кв.м.; 3. Апартамент № 6, бл. 1, ет. 2, находящ се в землището на с. Студен кладенец, ВЕЦ „Студен кладенец”, долно селище, с площ от 40.02 кв.м.,
КОНТАКТИ:
FAX: 032954046
КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ:
26.08.2019 г.