Menu

АРХИВ ТЪРГОВЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ СЪС СОБСТВЕНОСТТА НА П ВЕЦ към НЕК ЕАД
No: 1
05.04.2019
Публичен търг за отдаване под наем на площ от 1 кв.м. на покрива на Водна кула на ВЕЦ “Левски”, обособена от монтирани телекомуникационни съоръжения – 2 броя антени
КОНТАКТИ:
FAX: 032954046
КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ:
10.05.2019 г.