Menu

АРХИВ ТЪРГОВЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ СЪС СОБСТВЕНОСТТА НА П ВЕЦ към НЕК ЕАД
No: 7
01.10.2019
Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – Апартамент № 23, бл. 5, ет. 2, находящ се в землището на с. Студен кладенец, ВЕЦ „Студен кладенец”, горно селище
КОНТАКТИ:
FAX: 032954046
КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ:
29.10.2019 г.
No: 6
31.07.2019
Публичен търг с тайно наддаване за продажба на три броя козлови кранове 32/8 тона, находящи се в град Белово, собственост на НЕК ЕАД.
КОНТАКТИ:
FAX: 032954046
инж. Цветалин Цветанов, Ръководител, отдел
0884699306
032924305
КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ:
02.10.2019 г.
ПРОМЯНА В СРОКА ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ:
АД 337-1/31.072019 г.
Непроведен търг на 02.09.2019 г.
02.10.2019 г.
No: 5
30.07.2019
Провеждане на публичен нов търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти, собственост на НЕК ЕАД: 1. Апартамент № 21, бл. 5, ет. 1, находящ се в землището на с. Студен кладенец, ВЕЦ „Студен кладенец”, горно селище, с площ от 40.47 кв.м.; 2. Апартамент № 28, бл. 6, ет. 2, находящ се в землището на с. Студен кладенец, ВЕЦ „Студен кладенец”, горно селище, с площ от 40.47 кв.м.; 3. Апартамент № 6, бл. 1, ет. 2, находящ се в землището на с. Студен кладенец, ВЕЦ „Студен кладенец”, долно селище, с площ от 40.02 кв.м.,
КОНТАКТИ:
FAX: 032954046
КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ:
26.08.2019 г.
No: 4
03.07.2019
Публичен търг за отдаване под наем на недвижим имот - част от апартамент 8, с площ от 21.17 кв.м, находящ се в гр. Пещера, ул. ''Самоковите'' 6, бл.3, ет.1
КОНТАКТИ:
FAX: 032954046
Дамян Петров, Ръководител, отдел
0889075048
032904392
КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ:
02.08.2019 г.
No: 3
20.06.2019
Публичен търг за отдаване под наем на: 1. Апартамент № 21, бл. 5, ет. 1, находящ се в землището на с. Студен кладенец, ВЕЦ „Студен кладенец”, горно селище, с площ от 40.47 кв.м. 2. Апартамент № 24, бл. 5, ет. 2, находящ се в землището на с. Студен кладенец, ВЕЦ „Студен кладенец”, горно селище, с площ от 40.47 кв.м. 3. Апартамент № 27, бл. 6, ет. 2, находящ се в землището на с. Студен кладенец, ВЕЦ „Студен кладенец”, горно селище, с площ от 40.47 кв.м. 4. Апартамент № 28, бл. 6, ет. 2, находящ се в землището на с. Студен кладенец, ВЕЦ „Студен кладенец”, горно селище, с площ от 40.47 кв.м. 5. Апартамент № 6, бл. 1, ет. 2, находящ се в землището на с. Студен кладенец, ВЕЦ „Студен кладенец”, долно селище, с площ от 40.02 кв.м. 6. Апартамент №9, бл. 3, вх. А, ет. 3., находящ се в гр. Кричим, бул. „Тракия” №6 с площ от 70.35 кв.м.
КОНТАКТИ:
FAX: 032954046
Дамян Петров, Ръководител, отдел
0889075048
032904392
КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ:
26.07.2019 г.
No: 2
08.05.2019
Публичен търг за отдаване под наем на апартамент № 4, находящ се в жилищен блок на ВЕЦ „Бояна”, гр. София, ул. „Поп Евстатий Витошки” №25, ет. 2
КОНТАКТИ:
FAX: 032954046
КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ:
17.06.2019 г.
No: 1
05.04.2019
Публичен търг за отдаване под наем на площ от 1 кв.м. на покрива на Водна кула на ВЕЦ “Левски”, обособена от монтирани телекомуникационни съоръжения – 2 броя антени
КОНТАКТИ:
FAX: 032954046
КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ:
10.05.2019 г.