Предприятие "Водноелектрически централи" осигурява работни места на над 900 човека - висококвалифицирани специалисти в областта на енергетиката, работници и служители.
Към всички ВЕЦ са построени помощни сгради за настаняване на командирования персонал.

Централно управление разполага с модерно оборудвани стол и кафе-бар.
Клонът е изградил за служителите си и техните семейства почивни бази на балкан и море.

От 1996 година в Предприятие Водноелектрически централи се извършва процес на рехабилитационна дейност на ВЕЦ. В рехабилитацията на ВЕЦ усилията са съсредоточени върху подмяна на възли и системи от електромеханичното оборудване, автоматизиране и модернизиране на процесите, въвеждане на нови технологии. Целите, които преследват подобни мероприятия, водят до повишаване на производството, до сигурност и надеждност в експлоатацията, до удължаване на експлоатационния живот на оборудването.

Първата мащабна рехабилитация се извършва с участието на едни от световните лидери в хидроенергийното оборудване - ABB, ALSTOM POWER, SULZER и VATECH-Escher Wiss. Заедно с консултанта на НЕК-ЕАД - ELECTROWAT- ECONO и „Енергопроект” ЕАД в периода 1996 - 2003 година тези фирми рехабилитират и модернизират трите централи от каскада „Баташки водносилов път”- ВЕЦ „Пещера”, ВЕЦ „Батак” и ВЕЦ „Алеко”. Част от финансирането на рехабилитацията е под формата на безвъзмездна помощ от правителството на Конфедерация Швейцария.

В периода 2002 - 2006 година е извършена рехабилитацията на каскадата „Доспат- Въча”.

За рехабилитацията на първите две централи от каскадата – ВЕЦ „Тешел” и ВЕЦ „Девин” - основен изпълнител е фирма VATECH HYDRO GmbH & Co - Австрия. Средствата са осигурени чрез външно финансиране от VaTech Finance (Ireland) Limited чрез кредити на стойност 3,7 млн. евро за ВЕЦ „Девин” и 3,2 млн. евро за ВЕЦ „Тешел”, както и със собствени средства на НЕК-ЕАД.

За рехабилитацията на ПАВЕЦ „Орфей” и ВЕЦ „Кричим” основен изпълнител на проекта е консорциум от фирмите ALSTOM POWER - Австрия и VOITH Siemens - Австрия. Проектът е финансиран чрез търговски кредит на стойност на 2.7 млн. евро и експортен кредит на стойност 17,2 млн. евро, както и със собствени средства на НЕК ЕАД. Кредитите са гарантирани от Австрийската кредитна агенция.

В периода 2007 – 2010 година е извършена рехабилитацията на каскада – „Арда” - ВЕЦ ”Кърджали”, ВЕЦ Студен Кладенец” и ВЕЦ „Ивайловград”.

Рехабилитацията на каскадата се извършва по международен договор ИД-853, сключен през 2006 г. между НЕК-ЕАД и фирма VATECH HYDRO GmbH & Co - Австрия /за електромашинното оборудване, включително и новата ХГ5 във ВЕЦ „Студен кладенец”. Фирма ALSTOM POWER - Австрия се явява подизпълнител на фирма VATECH за системите за управление на ВЕЦ и друго оборудване. Цената съгласно договора е 49.5 млн. евро, от които 34 мнл. евро за рехабилитация и 15 мнл. евро за ново оборудване на допълнителния ХГ5 във ВЕЦ „Студен кладенец”.

Работата по строителството за новия ХГ5 /18MW/ и доставката на новия ХГ6 /1,3MW/ във ВЕЦ „Студен кладенец” са по договор с фирма PORR Technobau und Umwelt AG и са на обща стойност 15.9 млн. евро.

По-важни резултати от проведените рехабилитации:

Предишна страница