Menu


Новини и съобщения
#2 ОБЯВА до заинтересованите лица и общественост - изграждане на водовземно съоръжение за добив на подземни води
ОБЯВА

до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., посл. изм. ДВ. бр.3/2018г.) НЕК ЕАД, Предприятие „Водноелектрически централи”

СЪОБЩАВА

на засегнатото население на Община Пловдив, че има инвестиционно предложение изграждане на водовземно съоръжение за добив на подземни води - тръбен кладенец, с цел измиване на автомобили на съществуващ обект: Автомивка на НЕК ЕАД, Предприятие ВЕЦ в ПИ № 56784.504.1232, по КККР на гр. Пловдив, Община Пловдив, област Пловдив.

Уведомление 23.01.2019.pdf

Публикувано на 24.01.2019.
#1 Договор за Рехабилитация на ПАВЕЦ „Белмекен”, ВЕЦ „Сестримо” и ВЕЦ „Момина Клисура”
Национална електрическа компания ЕАД подписа Договор за Рехабилитация на ПАВЕЦ „Белмекен”, ВЕЦ „Сестримо” и ВЕЦ „Момина Клисура” с  консорциум KONČAR KET – ČKD BLANSKO – RUDIS. На официалната церемония присъстваха Изпълнителният директор на НЕК ЕАД г-н Петър Илиев, н. пр. г-жа Лйерка Алайбег, извънреден и пълномощен посланик на Република Хърватия в София, н. пр. г-н Душан Щраух, извънреден и пълномощен посланик на Чешката република, както и представители на изпълнителите от консорциум KONČAR KET – ČKD BLANSKO – RUDIS.

прочети повече

Публикувано на 15.01.2019.