Тип на централата - деривационна
Брой турбини - 5
Тип на турбините - Пелтон, вертикални
Тип на помпите - 5-степенни, вертикални
Инсталирана мощност в генераторен режим, МВт - 375
Инсталирана мощност в помпен режим, МВт - 104
Средногодишно производство, ГВтч - 321
Скорост на въртене, об/мин - 500
Пад на водата, м - 640
Брой на хидрогрупите, работещи в помпен режим - 2
Първичен енергиен източник - Язовир "Белмекен"
Местопложение - Област Пазарджик, община Белово, с.Сестримо

Централата е разположена в Рила, под язовир "Белмекен". ПАВЕЦ "Белмекен" е първото стъпало от каскада "Белмекен-Сестримо". ПАВЕЦ "Белмекен" е въведена в експлоатация през 1974г с инсталирана мощност от 375 MW. Водите от ПАВЕЦ "Белмекен" постъпват в разположения непсредствено до централата дневен изравнител "Станкови бараки". По тунел и подземен напорен тръбопровод с обща дължина 5000м., водата от изравнителя "Станкови бараки" достига до ВЕЦ "Сестримо".