Тип на централата - деривационна
ВЕЦ "Кричим"
Пад на водата, м - 172
Максимално водно количество, м3/сек - 61
Брой турбини - 2
Инсталирана мощност, МВт- 80
Средногодишно производство, ГВтч - 256
ВЕЦ "Въча I"
Инсталирана мощност, МВт- 14
Средногодишно производство, ГВтч - 17,6
ВЕЦ "Въча II"
Инсталирана мощност, МВт- 7
Средногодишно производство, ГВтч - 11,4

Най-долното стъпало на каскадата "Доспат - Въча" включва язовир "Кричим", ВЕЦ "Кричим", ВЕЦ "Въча I", ВЕЦ "Въча II"

В периода от 2005г. до 2006г. във ВЕЦ „Кричим” се проведе рехабилитация, обхващаща следното основно оборудване:

Електрическа част:

Турбинна част:Архитектурно-строителна част: