Тип на централата - деривационна
Пад на водата, м - 350
Максимално водно количество, м3/сек - 1,5
Брой турбини - 3
Инсталирана мощност, КВт- 3200
Средногодишно производство, ГВтч - 10

ВЕЦ "Левски" е изграден на Стара река, на южния склон на Стара планина, до живописния водопад "Сучурум" и обработва водния отток, използвайки го за производство на електроенергия, след което водата се подава за питейни нужди на гр.Карлово.

Проектът на централата е на стр.инж.Д.Хр.Павлов, а строителството се извършва от фирма "Релла и Неффе". Централата е пусната в експлоатация на 26 декември 1926г., оборудвана с една хидрогрупа с мощност 1000 кВт., тържествено открита от Н.В.Цар Борис III. През 1930г. е пусната в експлоатация втора хидрогрупа с мощност на генератора 490 кВт. През 1948 г, се осъществява паралелна връзка с ВЕЦ "Въча". През 1951г. по проект на "Енергопроект" централата е разширена с хидрогрупа с мощност на генератора 3000 кВт.