Тип на централата - надземна подязовирна
Пад на водата, м - 65,8
Максимално водно количество, м3/сек - 120
Брой турбини - 3
Брой помпи - 1
Инсталирана мощност, МВт- 160Т, 38П
Средногодишно производство, ГВтч - 154

Хидровъзел "Въча" - бивш "Антонивановци" е изграден на река Въча и преработва речния отток, който се изпозва за добив на електроенергия и напояване. Проектант на хидровъзела е ХИППИЕС "Енергопроект". Строителството е започнало през месец август 1968г и завършено през месец юни 1975г. главен изпълнител на обекта е ДСО "Хидрострой".

Хидровъзелът се състои от следните по-важни съоръжения:

В периода от 2004г. до 2005г. в ПАВЕЦ „Орфей” се проведе рехабилитация, обхващаща следното основно оборудване:

Електрическа част:

Турбинна част:Архитектурно-строителна част: