Тип на централата - деривационна
Брой турбини - 2
Тип на турбините - Пелтон Р2, вертикални
Инсталирана мощност, МВт - 240
Средногодишно производство, ГВтч - 291
Скорост на въртене, об/мин - 333
Пад на водата, м - 534
Първичен енергиен източник - язовир "Белмекен"
Местопложение - Област Пазарджик, община Белово, с. Сестримо

Централата е разположена в Рила, до с.Сестримо. ВЕЦ "Сестримо" е второто стъпало на каскада "Белмекен-Сестримо". Централата е в експлоатация от 1973 година.