Тип на централата - деривационна
Пад на водата, м - 341
Максимално водно количество, м3/сек - 26
Брой турбини - 2
Инсталирана мощност, МВт - 60
Средногодишно производство, ГВтч - 18

Каскада "Доспат-Въча" е разположена в Западните Родопи и има сложна хидравлична схема. В нейният водосбор, освен р. Въча, са включени и притоци на реките Места и Доспатска. Състои се от три хидровъзела "Доспат-Тешел", "Въча", и "Кричим" с обща водосборна площ 1777 км2. Второто стъпало на каскадата обхваща изравнител "Тешел" и ВЕЦ "Тешел".

Изграждането на централата е започнато през месец Август 1964г. по проект на ХИППИЕС "Енергопроект" с главен изпълнител на обекта ДСО "Хидрострой".
Официалното завършване на строителството на обекта и откриването му е през месец Февруари 1972г.

Водосборната площ на каскадата обхваща 2160 км2. В най-високата й част е изграден язовир "Доспат" на едноименната река. Благодарение на добрите топографски условия е създаден язовир със сравнително невисока стена, чрез която се постига висока степен на изравняване на водите.

Полезният обем на водохранилището е 446 384 000 м3. Собственият приток на язовира е 113 млн.м3, а заедно с водите от събирателните деривации - 216 млн.м3. Други 34 млн.м3 се събират от групата "Змеица" и чрез вертикална шахта се вливат в главната напорна деривация на ВЕЦ "Тешел".

Водите на язовир "Доспат" се отправят към първото стъпало - ВЕЦ "Тешел", чрез главната деривация, дълга 16,2 км, от които 15 км са тунели. Особеното й значение, както и на целия хидровъзел, се състои в прехвърлянето на доспатски и местенски води в р. Въча и поречието на Марица.

ВЕЦ "Тешел" е разположен в тясното дефиле на река Буйновска. В нея са монтирани 2 турбогрупи тип "Францис" с обща мощност 60 МВт.

Язовир "Доспат" е в експлоатация от 1968г., а ВЕЦ "Тешел" - от 1972г.

РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ЦЕНТРАЛАТА

Рехабилитацията на централата се извършва през периода 2003-2005г.

Обемът на рехабилитационните работи обхваща:

Ефект от рехабилитацията